Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Onderzoek

PET-CT van het hart met behulp van F-18 FDG zonder contrastmiddel (LNG-081)

Dit onderzoek wordt gedaan bij patiënten die een hartinfarct hebben gehad.

We kunnen met dit onderzoek zien welke delen van de hartspier goed werken.

Belangrijk

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie uiterlijk 2 DAGEN vóór het onderzoek goed door!

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-081
Laatste revisie: 18 augustus 2020 - 16:08
Hoe verloopt het onderzoek?

PET-CT van het hart met behulp van F-18 FDG zonder contrastmiddel (LNG-081)

Eten en drinken

Omdat het onderzoek afhankelijk is van het suikergehalte in het hart, moet het hart gestimuleerd worden om suiker op te nemen.

Vóór 07.00 uur: 

  • Moet u vetarm en suikerrijk ontbijten. 
  • Gebruik als beleg bijvoorbeeld: jam, vruchtenhagel, honing of suiker. U mag géén boter, chocoladeproducten, pindakaas, kaas of vleeswaren eten. 
  • Drink thee of koffie met veel suiker. U mag géén melk door de koffie of thee doen.
  • U mag ook ranja drinken. Maak deze dan zoeter dan gebruikelijk.

Ná 07.00 uur: 

  • U moet nuchter blijven. Dat betekent dat u niets mag eten en drinken. Ook mag u geen suiker via een infuus toegediend krijgen als u bent opgenomen in het ziekenhuis. 

Een half uur voor aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde: 

  • U moet minimaal 1 liter water drinken. U mag gewoon naar het toilet. 

U bent ongeveer 3 uur op onze afdeling. Als u van ver moet komen kan het wenselijk zijn om iets te eten mee te nemen (voor ná de scan).

Lichamelijke inspanning

In de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u géén zware lichamelijke inspanning leveren. 

Gebruikt u medicijnen?

U moet eventuele medicatie vóór 07.00 uur ‘s ochtends innemen. Dit geldt ook wanneer u medicijnen voor diabetes gebruikt.

Geen metaal

De scans worden beïnvloed door metaal. Trekt u de dag van het onderzoek comfortabele, warme kleding aan. Zorg dat in deze kleding geen metaal is verwerkt. Laat ook sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Verschoning bij incontinentie of stoma

Bent u incontinent of heeft u een stoma? Neem dan voldoende verschoningen mee. 

Heeft u diabetes?

Heeft u diabetes mellitus (suikerziekte) en heeft u dit niet aangegeven bij het plannen van de afspraak? Dan moet u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U moet dan een speciale voorbereiding volgen. 

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Geef dit dan door aan uw specialist, deze zal dit met u bespreken. Na het toedienen van de radioactieve stof moet de borstvoeding afgekolfd worden en 12 uur apart gehouden worden.  Na deze 12 uur kunt u deze afgekolfde voeding veilig geven. Laat iemand anders gedurende de 12 uur uw baby voeding geven uit een flesje. Daarna mag u zelf weer borstvoeding geven. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze ook stellen aan de laborant tijdens het onderzoek. 

Waar meldt u zich?

Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 ’s-Hertogenbosch.

We willen u vragen om 5 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof. 

U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3). Volg de instructies op het scherm en neem daarna plaats in de wachtruimte. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De laborant haalt u op uit de wachtruimte.

U krijgt twee geneesmiddelen toegediend: Acipimox en Ascal.

  • Acipimox remt de vetzuurstofwisseling van het hart. Het is echter mogelijk dat u hiervan bijverschijnselen krijgt, zoals roodheid, jeuk en warmtegevoelens in het gezicht of de armen.
  • Ascal voorkomt de eventuele bijverschijnselen van Acipimox.

Het suikergehalte in uw bloed zal worden gecontroleerd. Indien nodig wordt door middel van insuline-injecties het suikergehalte bijgesteld. Na toediening van de medicijnen en de controle van het suikergehalte in het bloed, mag u de afdeling verlaten. U krijgt te horen hoe laat u weer wordt verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

De wachttijd bedraagt ongeveer 1,5 uur. U mag in deze 1,5 uur niet eten of drinken.

Op de afgesproken tijd meldt u zich weer op de afdeling Nucleaire Geneeskunde bij de gele aanmeldzuil. Het is belangrijk dat u op tijd bent omdat de radioactieve stof maar heel kort bruikbaar is!

De laborant haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de voorbereidingskamer waar u in een comfortabele stoel komt te zitten. Ook krijgt u een infuus waardoor de radioactieve vloeistof wordt ingespoten. Het suikergehalte in het bloed wordt opnieuw gecontroleerd. De radioactieve vloeistof wordt toegediend. Deze vloeistof moet 1 uur inwerken. U moet dit uur zo ontspannen mogelijk blijven liggen. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld te lezen of te puzzelen. Het is ook niet mogelijk om een familielid of begeleider mee te nemen tijdens het onderzoek. 

U krijgt een warme deken en nog wat extra water te drinken. Tijdens het inwerken van de radioactieve vloeistof kunnen wij u geen muziek aanbieden. U mag eventueel wel zelf muziek meebrengen. Vlak voor de scan wordt u gevraagd goed uit te plassen. Alle kleding zonder metalen onderdelen kunt u aanhouden.

Tijdens het maken van de scan ligt u op uw rug op een vrij smal bed. U ligt met uw armen boven uw hoofd. Er wordt eerst een CT-scan van enkele minuten gemaakt. Daarna wordt in dezelfde houding een PET-scan gemaakt die ongeveer 20 minuten duurt. Tijdens beide scans schuift u enkele keren door het apparaat heen en weer. Het is belangrijk dat u gedurende het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

Patiënt krijgt een PET-CT scan

De laborant houdt u tijdens het onderzoek via camera’s in de gaten en hoort ook wat u zegt. U kunt dus altijd kenbaar maken hoe u zich voelt. Als u wilt kunt u naar muziek luisteren tijdens het maken van de scan. Neem hiervoor eigen muziek mee. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid.

Na de scan bent u klaar. U kunt ook direct weer wat eten en drinken. De radioactieve vloeistof raakt u vanzelf weer kwijt. U merkt daar niets van.

Wat is een PET-CT?

Een PET-CT is een combinatie van een PET-scan en een CT-scan. Met een PET-scan is het mogelijk om stofwisselingsprocessen in het lichaam zichtbaar te maken. De stofwisseling is het proces waarbij voedingstoffen worden opgenomen door het lichaam en afvalstoffen worden uitgescheiden. Deze stofwisseling is afwijkend bij ontstekingen en tumoren. Een CT-scan geeft informatie over de ligging van organen. Een CT-scan gebruikt röntgenstraling (eventueel in combinatie met een contrastmiddel).

Een PET-CT-scan brengt dus afwijkingen in de stofwisseling in beeld en combineert dit met een nauwkeurige plaatsbepaling. Een PET-CT van het hart, met behulp van F-18 FDG zonder contrastmiddel, wordt uitgevoerd bij patiënten die een hartinfarct hebben gehad. Bij een hartinfarct blijft er een bloedstolsel in de kransslagader steken, waardoor dit bloedvat helemaal wordt afgesloten. Doordat het deel van de hartspier achter de afsluiting geen zuurstof meer krijgt, kan dit deel van de hartspier niet meer goed werken. Het doel van het onderzoek is om met behulp van een radioactieve vloeistof te bekijken welke delen van de hartspier goed werken. De cardioloog gebruikt de uitslag van dit onderzoek om eventuele mogelijkheden tot behandeling te bepalen.

Bij dit onderzoek zal de vetzuurstofwisseling worden onderdrukt en de suikerstofwisseling gestimuleerd. Vervolgens wordt een radioactieve vorm van suiker via een infuus in de arm toegediend. Deze vloeistof heeft geen bijwerkingen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Voor het totale onderzoek bent u ongeveer 3 uur op onze afdeling aanwezig. Dit geldt wanneer u de wachttijd van 1,5 uur doorbrengt op onze afdeling.

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag later via uw behandelend arts (specialist).

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.