Headerafbeelding
Patiënt krijgt een PET-CT scan
Onderzoek

PET-CT onderzoek van de hersenen met F-18-Flutematol (LNG-078)

Dit onderzoek geeft informatie over de aanwezigheid van amyloidplaques in de hersenen.

Dit is een ophoping van een specifiek eiwit dat onder andere voorkomt bij de ziekte van Alzheimer. Een PET-CT scan combineert een PET-scan met een CT-scan om uw hoofd gedetailleerd in beeld te brengen.

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 1 DAG vóór het onderzoek goed door!

Lees meer

Een PET (Positron Emissie Tomografie)-scan wordt uitgevoerd met behulp van een radioactieve stof, in dit geval F-18-Flutemetamol. U krijgt de radioactieve stof toegediend via een infuus in een bloedvat in de arm. Deze vloeistof heeft geen bijwerkingen.

Voor de CT-scan (vaak gebruikt op de afdeling radiologie) wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code LNG-078
Laatste revisie: 15 december 2020 - 15:03
Hoe verloopt het onderzoek?

PET-CT onderzoek van de hersenen met F-18-Flutematol (LNG-078)

Stoma en incontinentie

Neem eventueel voldoende verschoningen mee in geval van incontinentie of wanneer u een stoma heeft.

Eten en drinken

U mag gewoon eten en drinken.

Gebruikt u medicijnen?

Uw medicijnen kunt u zoals gewoonlijk innemen met een klein beetje water.

Wat voor kleding trekt u aan?

De scans kunnen worden beïnvloed door metaal. Trek op de dag van het onderzoek comfortabele kleding aan. Laat alle sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Waar meldt u zich?

Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 ’s-Hertogenbosch.

We willen u vragen om 5 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof. 

U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3). Volg de instructies op het scherm en neem daarna plaats in de wachtruimte. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De laborant brengt u naar een kamer waar u in een comfortabele stoel komt te zitten of op bed te liggen. Hier krijgt u uitleg over het onderzoek en de mogelijkheid om vragen te stellen. Daarna krijgt u een infuus in een bloedvat in de arm. Via dit infuus wordt de radioactieve vloeistof ingespoten. Het infuusnaaldje wordt direct verwijderd. U merkt daar verder niets van.

Daarna wordt u alleen gelaten om de stof te laten inwerken. In deze periode (90 minuten) blijft u in de kamer liggen. Door middel van een videocamera en alarmbelletje bent u altijd gedurende het verblijf bij ons onder bewaking. U mag tijdens het inwerken van de stof bijvoorbeeld lezen of puzzelen. Het is niet mogelijk om een familielid of begeleider mee te nemen tijdens het onderzoek.

Vlak voor de scan wordt u gevraagd goed uit te plassen. Alle kleding kunt u aanhouden. Eventuele sieraden in de buurt van uw hoofd moet u af doen.

Tijdens het maken van de scan ligt u op een vrij smal bed. U ligt op de rug met het hoofd in een speciale houder. Eventueel worden er wat kussentjes en bandjes gebruikt om het hoofd goed stil te kunnen laten liggen tijdens de scan. Er wordt eerst een CT-scan van 1 minuut gemaakt. Daarna wordt in dezelfde houding een PET-scan van het hoofd gemaakt die 20 minuten duurt. Het is belangrijk dat u tijdens het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Tijdens het onderzoek let de laborant op u via camera's en hoort wat u zegt. U kunt dus altijd laten weten hoe u zich voelt. Als u wilt kunt u tijdens deze scan wel muziek luisteren. Neem hiervoor eventueel uw eigen muziek mee. Het apparaat maakt tijdens het scannen
weinig geluid.

Patiënt krijgt een PET-CT scan

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 2 tot 2,5 uur.

  • De voorbereiding duurt 15 minuten;
  • Het inwerken van het stofje duurt 90 minuten;
  • Het positioneren voor de camera duurt 10 minuten;
  • De scan duurt 20 minuten.

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag later via uw behandelend arts (specialist). 

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.