Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Onderzoek

PET-CT onderzoek van de hersenen met F-18 FDG zonder contrastmiddel (LNG-082)

Een PET-CT-scan van de hersenen brengt afwijkingen in de celstofwisseling in beeld en combineert dit met een nauwkeurige plaatsbepaling.

PET-CT combineert een PET-scan met een CT-scan zoals die vaak op röntgenafdelingen wordt gemaakt.

Belangrijk

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 1 DAG vóór het onderzoek goed door!

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-082
Laatste revisie: 18 augustus 2020 - 16:09
Hoe verloopt het onderzoek?

PET-CT onderzoek van de hersenen met F-18 FDG zonder contrastmiddel (LNG-082)

Eten en drinken

Vanaf 6 uur vóór aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde mag u: 

  • niets meer eten;
  • geen infuus met suiker of voeding via een buis, sonde of naald;
  • alléén water drinken. 

In de laatste 2 uur vóór het onderzoek moet u:

  • minstens 1 liter water drinken. 

Lichamelijke inspanning

In de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u géén zware lichamelijke inspanning leveren.

Geen metaal

De scans worden beïnvloed door metaal. Trekt u de dag van het onderzoek comfortabele, warme kleding aan. Zorg dat in deze kleding geen metaal is verwerkt. Laat ook sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Verschoning bij incontinentie of stoma

Bent u incontinent of heeft u een stoma? Neem dan voldoende verschoningen mee. 

Heeft u diabetes?

Heeft u suikerziekte (diabetes mellitus), dan moet u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U kunt deze afdeling bereiken op het telefoonnummer: (073) 553 26 90. 

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Bent u zwanger, of geeft u borstvoeding? Geef dit dan door aan uw arts. Borstvoeding kan gewoon doorgegeven worden. Maar u mag uw kind de eerste 12 uur na de toediening van de radioactieve stof niet aanleggen. Melk die u heeft gekolfd in deze periode kan wel bewaard worden, maar mag u pas na deze 12 uur geven aan het kind. Laat verder iemand anders in deze periode de voeding geven via een flesje. Uw arts zal dit met u bespreken.

Waar meldt u zich?

Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 ’s-Hertogenbosch.

We willen u vragen om 5 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof. 

U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3). Volg de instructies op het scherm en neem daarna plaats in de wachtruimte. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De laborant haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de voorbereidingskamer waar u in een comfortabele stoel komt te zitten. Ook krijgt u een infuus waardoor de radioactieve vloeistof wordt ingespoten. Uit een druppeltje bloed wordt het glucose gehalte gemeten. Dit is van belang voor het onderzoek.

Hierna wordt de ruimte verduisterd en wordt u korte tijd alleen gelaten. U mag niet praten, lezen of muziek luisteren. De hersenen kunnen dan goed tot rust komen. Door middel van een video camera en een alarm belletje bent u tijdens het verblijf bij ons onder bewaking.

Na ongeveer 15 minuten wordt via het infuus de radioactieve vloeistof toegediend. U merkt daar verder niets van. Deze vloeistof moet 30 minuten inwerken. Ook in deze periode moet u zo ontspannen mogelijk blijven liggen. Het is niet toegestaan om te lezen of te puzzelen. Het is ook niet mogelijk om een familielid of begeleider mee te nemen tijdens het onderzoek.

Vlak voor de scan wordt u gevraagd goed uit te plassen. Alle kleding zonder metalen onderdelen kunt u aanhouden.

Tijdens het maken van beide scans ligt u op een vrij smal bed. U ligt op de rug met het hoofd in een speciale houder. Er wordt eerst een CT-scan van 1 minuut gemaakt.

Vervolgens wordt in dezelfde houding een PET-scan gemaakt die ongeveer 6 minuten duurt. Tijdens beide scans schuift u enkele keren door het apparaat heen en weer. Het is belangrijk dat u gedurende het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

De laborant houdt u tijdens het onderzoek via camera’s in de gaten en hoort ook wat u zegt. U kunt dus altijd kenbaar maken hoe u zich voelt. Als u wilt kunt u tijdens deze scan muziek luisteren. Neem hiervoor uw eigen muziek mee. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid.

Na de scan bent u klaar. U kunt direct weer wat eten en drinken. De radioactieve vloeistof raakt u vanzelf weer kwijt. U merkt daar niets van.

Wat is PET-CT?

Met PET (Positron Emissie Tomografie) is het mogelijk om stofwisselingsprocessen in het lichaam zichtbaar te maken. De stofwisseling is het proces waarbij voedingstoffen worden opgenomen door het lichaam en afvalstoffen worden uitgescheiden. Bij alle stofwisselingsprocessen zijn voedingsstoffen zoals suikers nodig.

Bij dit onderzoek wordt dan ook een radioactieve vorm van suiker via een infuus in de arm toegediend. Deze vloeistof heeft geen bijwerkingen.

De CT gebruikt röntgenstraling om het lichaam gedetailleerd in beeld te brengen. 

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het totale onderzoek duurt ongeveer 1 uur en één kwartier. Hiervan bent u ongeveer 1 uur in de voorbereidingskamer en 15 minuten in de scanruimte.

Als u van ver moet komen kan het wenselijk zijn om iets te eten mee te nemen (voor ná de scan).

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag later via uw behandelend arts (specialist).

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Bent u verhinderd? Geef dit dan tenminste 24 uur voor aanvang van het onderzoek door, via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.