Headerafbeelding
Patiënt krijgt een PET-CT scan
Onderzoek

PET-CT met behulp van I-124 wholebody (LNG-090)

Met dit onderzoek kan bekeken worden of er nog of weer kwaadaardige tumorcellen aanwezig zijn.

Dit gebeurt nadat bij u de schildklier verwijderd is vanwege een kwaadaardige tumor (een gedifferentieerd schildkliercarcinoom). PET-CT combineert een PET-scan met een CT-scan zoals die vaak op de afdeling Radiologie wordt gemaakt. Het apparaat brengt dus resterend schildklierweefsel in beeld en combineert dit met een nauwkeurige plaatsbepaling.

Belangrijk

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 2 DAGEN vóór het onderzoek goed door!

Lees meer

Positron Emissie Tomografie (PET) is een onderzoek dat het resterend schildklierweefsel (na behandeling van een schildkliercarcinoom) in beeld brengt. Bij dit onderzoek wordt een kleine hoeveelheid van de radioactieve vloeistof Jodium-124 (I-124) via een infuus in een bloedvat in de arm ingespoten. Vervolgens worden er twee scans gemaakt. I-124 is ongeveer gelijk aan het radioactief Jodium (I-131) waarmee u behandeld bent; met het verschil dat we van I-124 een PET scan kunnen maken.

De CT gebruikt röntgenstraling om het lichaam gedetailleerd in beeld te brengen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code LNG-090
Laatste revisie: 15 december 2020 - 15:01
Hoe verloopt het onderzoek?

PET-CT met behulp van I-124 wholebody (LNG-090)

Er zijn 2 mogelijke voorbereidingen

Een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde neemt telefonisch contact met u op. U krijgt ook schriftelijk bericht van deze afspraken. Ook krijgt u te horen met welke medicijnen u moet stoppen of moet innemen.

De voorbereiding op de behandeling kan op 2 manieren plaatsvinden. Van onze medewerker hoort u welke voorbereiding u krijgt. U krijgt dus óf de voorbereiding op manier 1 óf de voorbereiding op manier 2. 

Voorbereiding: manier 1

U krijgt 2 dagen achter elkaar een injectie met Thyrogen. Deze krijgt u op de afdeling Nucleaire Geneeskunde of wordt verzorgd door Apotheekzorg en kan dan thuis worden gegeven. Een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde spreekt dit met u af. Apotheekzorg belt u op om de tijdstippen van de injecties aan u door te geven. U mag uw schildkliermedicijnen blijven innemen.

Voorbereiding: manier 2

Ter voorbereiding dient u een aantal weken te stoppen met het gebruik van Thyrax. Een bepaalde waarde in het bloed (TSH) wordt gecontroleerd. Zodra deze waarde voldoende is gestegen krijgt u van een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde bericht wanneer u kunt komen voor het onderzoek.

Zwangerschap

Tijdens de eerste 4 maanden na behandeling met radioactief jodium is het beter om niet zwanger te worden. U mag deze 4 maanden wel seks hebben. Wij adviseren u in die periode anti-conceptie te gebruiken.

Contrastmiddel gehad?

Het onderzoek kan niet doorgaan als u in de 4 maanden vóór dit onderzoek een onderzoek heeft ondergaan waarbij er röntgen contrastmiddel is gebruikt. 

Gebruikt u medicijnen?

Medicijnen die de schildklierfunctie beïnvloeden, bijvoorbeeld Strumazol® of PTU (propylthiouracil), mag u enige tijd voor het onderzoek niet gebruiken. Hoe lang van tevoren u moet stoppen en om welke medicijnen het precies gaat vertelt een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Let op! Neemt u bij twijfel over uw medicijnen contact op met uw specialist of de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Wat voor kleding trekt u aan?

Voor het onderzoek moet u uw bovenlichaam bloot maken. Wij vragen u om ruimvallende kleding te dragen.

De scans kunnen worden beïnvloed door metaal. Trekt u de dag van het onderzoek kleding aan waar bij voorkeur geen metaal in verwerkt is (denk ook aan een BH). Laat u zo mogelijk alle sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Waar meldt u zich?

Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 ’s-Hertogenbosch.

Indien van toepassing op dag 1 en 3: u laat eerst bloed prikken. U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil bij de Bloedafnamedienst (gebouw B, verdieping 0, ontvangst 3).

U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3). Volg de instructies op het scherm en neem daarna plaats in de wachtruimte. U wordt opgehaald uit de wachtruimte.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek? Dag 1

Bloedafname en injectie I-124

U heeft een bloedafnameformulier meegekregen van het laboratorium. Voordat u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde komt, laat u met dit formulier bloed afnemen. Daarna meldt u zich op de afgesproken tijd op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.U wordt door de nucleair geneeskundige opgehaald uit de wachtruimte. U krijgt een medicijn (thyrogen) toegediend dat de werking van het schildklierweefsel stimuleert. Vervolgens krijgt u een kleine hoeveelheid van de radioactieve stof Jodium-124 toegediend. Deze stof heeft tijd nodig om op de juiste plekken in het lichaam te komen. U krijgt 2 PET-CT scans na de toediening van de radioactieve stof. De eerste scan vindt 24 uur na de toediening van de radioactieve stof plaats. De tweede scan maken we 96 uur na injectie.

Eten en drinken na de injectie

Vanaf de injectie tot na de eerste PET-CT scan moet u een jodiumarm dieet volgen.

Als u zich hier niet aan houdt, kan het onderzoek niet doorgaan! 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek? Dag 2

De eerste scan

U wordt door de laborant opgehaald uit de wachtruimte. Tijdens het maken van de scan ligt u op een vrij smal bed. U ligt op de rug met de armen boven het hoofd. Er wordt eerst een CT-scan van enkele minuten gemaakt. Vervolgens wordt in dezelfde houding een PET-scan gemaakt die ongeveer 40 minuten duurt. Tijdens beide scans schuift u enkele keren door het apparaat heen en weer.

Het is belangrijk dat u gedurende het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Tijdens het onderzoek houden de medewerkers u steeds in de gaten vanuit de bedieningsruimte. U kunt u altijd met de medewerkers praten via de intercom. De medewerkers zijn vanwege de radioactieve stof niet bij u in dezelfde ruimte, maar zij zien en horen u dus wel.Als u wilt kunt u muziek luisteren tijdens het maken van de scan. Neem hiervoor dan eigen cd’s mee. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek? Dag 3

Indien u volgens manier 1 bent voorbereid dient u op dag 3 wederom bloed af te laten nemen. Het formulier hiervoor krijgt u mee.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek? Dag 5

De tweede scan

Deze scan gaat hetzelfde als de eerste scan.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het totale onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Hiervan bent u ongeveer 20 minuten op de voorbereidingskamer en 25 minuten in de scanruimte.

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus of injectie krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.