Headerafbeelding
Patiënt krijgt een PET-CT scan
Onderzoek

PET-CT met behulp van F-18 PSMA zonder contrastmiddel (LNG-089)

Een PET (Positron Emissie Tomografie)-CT scan wordt uitgevoerd met behulp van een radioactieve stof.

In dit geval F-18 PSMA (prostaat specifiek membraam antigeen) welke niet geregistreerd is. F-18 PSMA voldoet echter net als geneesmiddelen die wel geregistreerd zijn gewoon aan alle kwaliteitseisen. Het is dus volkomen veilig.

U krijgt de radioactieve stof toegediend via een infuus in een bloedvat in uw arm. Deze vloeistof heeft geen bijwerkingen.

Belangrijk

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 1 DAG vóór het onderzoek goed door!

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

U moet meenemen naar uw afspraak:

  • uw legitimatiebewijs;
  • uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-089
Laatste revisie: 15 december 2020 - 15:03
Hoe verloopt het onderzoek?

PET-CT met behulp van F-18 PSMA zonder contrastmiddel (LNG-089)

Eten en drinken

  • U mag normaal eten en drinken.
  • U moet de dag vóór het onderzoek minimaal 1 liter water drinken.
  • U moet in de 2 uur vóór het onderzoek minimaal een halve liter water drinken.
  • U bent ongeveer 2 uur op onze afdeling. Als u van ver moet komen kan het wenselijk zijn om iets te eten mee te nemen.

Gebruikt u medicijnen?

Uw medicijnen kunt u zoals gewoonlijk innemen met een klein beetje water.

Geen metaal

De scans kunnen worden beïnvloed door metaal. Trekt u de dag van het onderzoek comfortabele, warme kleding aan. Zorg dat  in deze kleding geen metaal is verwerkt. Laat ook sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Verschoning bij incontinentie of stoma

Bent u incontinent of heeft u een stoma? Neem dan eventueel ook voldoende verschoningen mee. 

 

Waar meldt u zich?

Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 ’s-Hertogenbosch.

We willen u vragen om 5 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof. 

U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3). Volg de instructies op het scherm en neem daarna plaats in de wachtruimte. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Nadat de laborant u heeft opgehaald uit de wachtruimte, moet u uw blaas leegplassen op het toilet. 

In de voorbereidingsruimte komt u eerst in een comfortabele stoel te zitten of op bed te liggen. Daar krijgt u een infuus waardoor een radioactieve vloeistof wordt toegediend. Deze vloeistof heeft geen bijwerkingen. De vloeistof moet ongeveer 1 uur inwerken.

Na de inwerktijd komt de laborant u ophalen en wordt uw infuus verwijderd. Er wordt u gevraagd om goed uit te plassen, waarna u naar de scanruimte wordt begeleid. Alle kleding zonder metalen onderdelen kunt u aanhouden.

Voor de scan komt u op uw rug met uw armen boven uw hoofd te liggen. Vervolgens wordt er een CT-scan van enkele minuten gemaakt. Daarna wordt in dezelfde houding een PET-scan gemaakt die ongeveer 30 minuten duurt. Tijdens beide scans schuift u enkele keren door het apparaat heen en weer. Het is belangrijk dat u gedurende het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

Patiënt krijgt een PET-CT scan

De laborant houdt u tijdens het onderzoek via camera’s in de gaten en hoort ook wat u zegt. U kunt dus altijd kenbaar maken hoe u zich voelt. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid. Het is niet mogelijk dat er in de voorbereidingsruimte en tijdens de scan een familielid of begeleider met u meekomt.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na de scan bent u klaar. De radioactieve vloeistof raakt u vanzelf weer kwijt. U merkt daar niets van.

Wat is een PET-CT?

Voor de CT-scan wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling om het lichaam gedetailleerd in beeld te brengen. Een PET-CT combineert een PET-scan met een CT-scan zoals die vaak op radiologieafdelingen wordt gemaakt.

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag later via uw behandelend arts (specialist). 

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.