Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Onderzoek

Onderzoek (screening) op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Bij een screening op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten maken we een inschatting van het risico dat iemand heeft op hart- en vaatziekten.

Risicofactoren kunnen bijvoorbeeld zijn aanleg, hoge bloeddruk, roken, overgewicht of hoog cholesterol. Met behulp van de uitslagen van het bloedonderzoek en de metingen van de verpleegkundige bepaalt de arts of er bij u risicofactoren zijn. Als dat zo is, krijgt u leefstijladviezen en zo nodig medicijnen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.
Code MVC-312
Laatste revisie: 21 april 2021 - 13:03
Hoe verloopt het onderzoek?

Onderzoek (screening) op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Voor uw afspraak met de verpleegkundige en de arts moet u bloed laten prikken. Uw bloed wordt dan onderzocht in het laboratorium. Het formulier om bloed te laten prikken krijgt u van uw behandelend arts.

U heeft een afspraak met de vasculair verpleegkundige en een arts.

Vasculair verpleegkundige

De verpleegkundige meet uw bloeddruk, lengte en gewicht. Als u risico loopt op hart- en vaatziekten krijgt u persoonlijke leefstijladviezen van de verpleegkundige.

De arts

De arts bespreekt met u de uitslagen van het bloedonderzoek en de metingen van de verpleegkundige. Daarna bespreekt de arts de leefstijladviezen van de verpleegkundige met u. Als het nodig is, schrijft de arts u medicijnen voor.