Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Onderzoek

Onderzoek (screening) op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Bij een screening op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten maken we een inschatting van het risico dat iemand heeft op hart- en vaatziekten.

Risicofactoren kunnen bijvoorbeeld zijn aanleg, hoge bloeddruk, roken, overgewicht of hoog cholesterol. Met behulp van de uitslagen van het bloedonderzoek en de metingen van de verpleegkundige bepaalt de arts of er bij u risicofactoren zijn. Als dat zo is, krijgt u leefstijladviezen en zo nodig medicijnen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Neem naar uw afspraak uw geldig legitimatiebewijs mee. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code MVC-312
Laatste revisie: 4 maart 2024 - 16:30
Hoe verloopt het onderzoek?

Onderzoek (screening) op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Voor uw afspraak met de verpleegkundige en de arts moet u bloed laten prikken. Uw bloed wordt dan onderzocht in het laboratorium. Het formulier om bloed te laten prikken krijgt u van uw behandelend arts.

U heeft een afspraak met de vasculair verpleegkundige en een arts.

Vasculair verpleegkundige

De verpleegkundige meet uw bloeddruk, lengte en gewicht. Als u risico loopt op hart- en vaatziekten krijgt u persoonlijke leefstijladviezen van de verpleegkundige.

De arts

De arts bespreekt met u de uitslagen van het bloedonderzoek en de metingen van de verpleegkundige. Daarna bespreekt de arts de leefstijladviezen van de verpleegkundige met u. Als het nodig is, schrijft de arts u medicijnen voor.