Headerafbeelding
twee oudere vrouwen binnentuin
Onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen

Een neuropsychologisch onderzoek bestaat uit een gesprek met een psycholoog en het doen van een aantal testen.

Met de testen willen we een indruk krijgen van:

  • uw geheugen
  • de mate waarin u kunt plannen en organiseren
  • uw concentratievermogen
  • en van andere zaken die met het denken te maken hebben.

 

Er bestaan ook mogelijkheden om uw persoonlijkheid en stemming in kaart te brengen. Het neuropsychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog, eventueel samen met een psychologisch assistent(e).

Lees meer

Waarom krijgt u een neuropsychologisch onderzoek?

Het onderzoek is bedoeld om na te gaan of bepaalde klachten of problemen
worden veroorzaakt door stoornissen in de hersenen, of dat andere factoren een
rol spelen. Bijvoorbeeld stemming, persoonlijkheid of normale veroudering. Dit
onderzoek kan belangrijk zijn voor het stellen van de juiste diagnose. Het helpt ook
om te bepalen welke behandeling het beste bij u past.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code GER-041
Laatste revisie: 20 mei 2021 - 14:27
Hoe verloopt het onderzoek?

Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen

Als u een (lees)bril of een gehoorapparaat draagt, is het belangrijk dat u die meeneemt naar het onderzoek.

Verder stellen wij het op prijs als u iemand meebrengt die u en uw situatie goed kent. Dit kan bijvoorbeeld uw partner, zoon/dochter of een goede kennis zijn. Deze persoon kan bij het inleidend gesprek met de psycholoog aanwezig zijn. Het testonderzoek vindt alleen met u plaats.

Tijdens het onderzoek

Bij een neuropsychologisch onderzoek krijgt u allerlei soorten taken en opdrachten. Hierbij gebruikt u meestal pen en papier. Uw resultaten vergelijken we met gezonde leeftijdsgenoten. Daarbij houden we natuurlijk ook rekening met uw opleiding en beroep.

Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur. Dit kan ook korter of langer zijn. De tijd hangt af van de vraag van de arts en van wat u aankunt. Als het nodig is, maken we nog een tweede afspraak.

Het neuropsychologisch verslag

De psycholoog maakt een verslag met de algemene indrukken en de resultaten van de taken. Dit verslag gaat naar uw arts en wordt als dat nodig is besproken in een multidisciplinair overleg. Multidisciplinair wil zeggen dat zorgverleners vanuit verschillende vakgebieden (disciplines) hier aan deelnemen.

Als dat mogelijk is, geeft de psycholoog ook adviezen over de behandeling. De arts bespreekt de uitslag met u. Soms is de psycholoog hier ook bij aanwezig.

Hoe gaan wij om met uw vertrouwelijke gegevens?

Alle relevante gegevens worden in een digitaal dossier verzameld. De psycholoog en de psychologisch medewerkers hebben een beroepsgeheim. Andere zorgverleners binnen dit ziekenhuis, die u ook onderzoeken of behandelen, kunnen de belangrijkste gegevens uit het psychologisch onderzoek en de behandeling inzien. Dit gebeurt niet als u heeft verteld dat u daar bezwaar tegen heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om de conclusie en het advies. Dit doen wij zodat zorgverleners u daarmee beter kunnen helpen. Informatieverstrekking aan instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, vindt alleen plaats na uw toestemming. Uw gegevens vallen onder het inzage- en correctierecht. Als u daar meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met uw behandelend psycholoog.

Bel dan naar de secretaresse van de polikliniek Geriatrie of met de psycholoog. Het telefoonnummer van het secretariaat is (073) 553 67 07.

Bronnen

  • Nederlandse vereniging voor Neuropsychologie
  • Algemene standaardtestgebruik (NIP)