Onderzoek

Meten van de lichaamssamenstelling (TPGM)

Bij dit onderzoek meet de diëtist de verhouding tussen lengte en gewicht (BMI of Body Mass Index) en het vetpercentage.

Het berekenen van de BMI en het vetpercentage gebeurt met een digitale weegschaal. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis doet de diëtist dit onderzoek onder meer toe bij patiënten met kanker. Uw behandelend specialist bepaalt of dat in uw geval nodig is. De meting kan na een bepaalde periode herhaald worden.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code DIE-078
Laatste revisie: 13 januari 2023 - 13:38
Hoe verloopt het onderzoek?

Meten van de lichaamssamenstelling (TPGM)

  • Vanaf 12 uur voor het onderzoek mag u niet sporten. Normaal bewegen mag wel (bijvoorbeeld een korte wandeling maken).
  • Het is belangrijk dat u vanaf 12 uur voor het onderzoek niet te veel vocht gebruikt. Met vocht bedoelen we alles wat vloeibaar is.

We gebruiken voor het onderzoek een speciale weegschaal. Deze stellen we in op uw lengte, gewicht en leeftijd. U doet uw schoenen uit. Daarna gaat u op de weegschaal staan. De weegschaal meet uw lichaamssamenstelling.

Het onderzoek gebeurt tijdens uw bezoek aan de polikliniek. Het duurt ongeveer 5 minuten.

De diëtist vertelt u wat de uitslag is van de TPGM. Als het nodig is, kan de diëtist samen met u een dieetadvies opstellen dat past bij uw situatie.