Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Onderzoek

Lymfeklierpunctie

Bij een lymfeklierpunctie haalt de arts met een holle naald wat weefsel en vocht weg voor onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code ONC-109
Laatste revisie: 1 oktober 2019 - 16:21
Hoe verloopt het onderzoek?

Lymfeklierpunctie

  • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Overleg dan voor het onderzoek met uw arts of u hiermee tijdelijk moet stoppen.
  • Draag gemakkelijk zittende kleding.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

De arts haalt met een dunne holle naald wat weefsel en vocht uit de gezwollen lymfeklier. Meestal is de punctie niet pijnlijk. De prik van de punctie is te vergelijken met bloedprikken. Het weefsel en vocht worden in het laboratorium onderzocht om na te gaan waar de zwelling vandaan komt.

Wat zijn de risico’s?

Het onderzoek verloopt meestal zonder problemen. De punctieplaats kan gevoelig zijn en er kan een zwelling in de hals ontstaan. Dit gaat van zelf weer over. Heel soms ontstaat er een plaatselijke bloeding.

Naar huis

Na het onderzoek mag u weer naar huis.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij uw volgende afspraak op de polikliniek.