Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Onderzoek

Lymfeklierbiopsie

Een lymfeklierbiopsie is de enige manier om met zekerheid lymfeklierkanker te kunnen vaststellen.

Bij een biopsie neemt de arts een klein stukje weefsel weg voor onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code ONC-108
Laatste revisie: 1 oktober 2019 - 16:15
Hoe verloopt het onderzoek?

Lymfeklierbiopsie

Bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Overleg dan voor het onderzoek met uw arts of u hiermee tijdelijk moet stoppen.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

De arts verwijdert een stukje van de gezwollen lymfeklier. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving of algehele anesthesie. Dit hangt af van de plaats waar de gezwollen lymfeklier zit. Het verwijderde stukje lymfeklier wordt in het laboratorium onderzocht.

Wat zijn de risico’s?

  • Het is mogelijk dat u een blauwe plek krijgt bij de prikplaats op de huid.
  • De prikplaats kan gevoelig zijn.
  • Er bestaat een kleine kans op nabloeden.

Naar huis

Na een biopsie moet u mogelijk nog enkele uren in het ziekenhuis blijven. Dit krijgt u vooraf te horen van de arts.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij uw volgende afspraak op de polikliniek.