Headerafbeelding
Gammacamera algemeen nucleaire geneeskunde
Onderzoek

Longscintigrafie (ventilatie-, perfusiescan van de longen) (LNG-004)

Bij een longscintigrafie kijken we naar de doorbloeding van uw longen en de verdeling van de ingeademde lucht in de longen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van radioactieve stoffen. Het doel is om ziektes in de longen ontdekken. Voor het onderzoek naar de doorbloeding van de longen krijgt u de radioactieve stof toegediend via een injectie in een bloedvat in de arm. De radioactieve stof voor het onderzoek van de luchtwegen van de longen ademt u in via een masker dat over de neus en mond wordt geplaatst. De gebruikte radioactieve stoffen hebben geen bijwerkingen. De stoffen hebben geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Belangrijk

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 1 DAG vóór het onderzoek goed door!

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

U moet meenemen naar uw afspraak:

  • uw legitimatiebewijs;
  • uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-004
Laatste revisie: 10 december 2020 - 12:31
Hoe verloopt het onderzoek?

Longscintigrafie (ventilatie-, perfusiescan van de longen) (LNG-004)

invulveld afspraak bij nucleaire geneeskunde

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Geef dit dan door aan uw specialist. U mag gedurende 12 uur geen (borst)voeding geven. Uw specialist zal dit met u bespreken.

Waar meldt u zich?

Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 ’s-Hertogenbosch.

We willen u vragen om 5 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof. 

U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3). Volg de instructies op het scherm en neem daarna plaats in de wachtruimte. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De laborant haalt u op uit de wachtruimte. De laborant brengt u naar de scanruimte waar u op een smal bed komt te liggen. Ook krijgt u een infuus waardoor de radioactieve vloeistof wordt ingespoten.

Tijdens de toediening van de radioactieve stof moet u een aantal keren diep zuchten. Er worden 6 opnames gemaakt waarbij de camera in verschillende posities naar de longen kijkt. Er wordt gekeken naar de doorbloeding en de verdeling van zuurstof door de longen. Voor de doorbloeding heeft u de injectie met een radioactieve stof gekregen. om naar de verdeling van zuurstof te kijken krijgt u een bitje in de mond waardoor u een radioactief gas inademt. Deze verschillende opnames wisselen elkaar af. 

LET OP: Afhankelijk van de vraagstelling van uw specialist is het soms niet nodig om naar de verdeling van zuurstof in de longen te kijken. In dat geval krijgt u alleen een infuus waardoor de radioactieve vloeistof wordt ingespoten. U hoeft dan niet door een bitje te ademen tijdens de scan.

Opmerking: het benodigde radioactieve gas is niet iedere dag in het ziekenhuis aanwezig. Als het gas er niet is wordt er, afhankelijk van de reden van het onderzoek, soms eerst een perfusiescan (doorbloedingsonderzoek van de longen) gedaan. Zo nodig wordt de volgende dag het onderzoek herhaald, waarbij er ook wordt gekeken naar de verdeling van zuurstof in de longen (ventilatiescan).

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na de longscintigrafie bent u klaar. Er is geen nazorg nodig.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag later via uw behandelend arts (specialist). 

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.