Headerafbeelding
Patiënt meldt zich aan bij aanmeldzuil op polikliniek Anesthesiologie en Pijnbestrijding
Onderzoek

Kijkoperatie van de longen en longvliezen (diagnostische thoracoscopie)

Een thoracoscopie is een kijkoperatie om de longvliezen en de longen te bekijken.

Tijdens dit onderzoek neemt de arts een aantal stukjes weefsel weg van mogelijke afwijkingen. Deze stukjes weefsel worden ook wel biopten genoemd en gaan voor verder onderzoek naar het laboratorium. U kunt ook een thoracoscopie krijgen als u een klaplong heeft. De longarts probeert dan met dit onderzoek de oorzaak van de klaplong te vinden.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code LON-014
Laatste revisie: 26 mei 2021 - 15:30
Hoe verloopt het onderzoek?

Kijkoperatie van de longen en longvliezen (diagnostische thoracoscopie)

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners? Dan moet u dit al voor de ingreep doorgeven aan uw longarts.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor het onderzoek

 • Op de afdeling krijgt u een operatie jasje aan.
 • De verpleegkundige prikt een infuusnaald in uw arm. Tijdens het onderzoek kunnen daardoor mogelijke medicijnen makkelijk gegeven worden.
 • De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de longbehandelkamer waar de ingreep plaats vindt.

Krijgt u een ruggenprik (epiduraalkatheter)

Als u een ruggenprik krijgt voor het onderzoek, dan brengt de verpleegkundige u eerst naar het operatiecentrum. De arts vertelt u van te voren of u een ruggenprik krijgt. Dit hangt af van de reden van het onderzoek en de ziekte die onderzocht wordt. Na het inbrengen van de epiduraalkatheter, brengt de verpleegkundige u in uw bed naar de longbehandelkamer.

Tijdens het onderzoek

 • U gaat op uw linker of rechterzij liggen.
 • Om de juiste plaats te bepalen, kan het zijn dat de arts met behulp van een echoapparaat uw longen bekijkt.
 • Tijdens het onderzoek controleren we steeds het zuurstofgehalte in uw bloed via een knijpertje aan uw vinger. Zo nodig krijgt u extra zuurstof via uw neus.
 • Ook kan tussendoor uw bloeddruk worden gemeten.
 • De arts verdooft plaatselijk de huid en het longvlies.
 • Het onderzoek moet steriel gebeuren. Daarom krijgt u een steriele doek over u heen. U mag niet aan deze doek komen.
 • Soms brengt de arts eerst wat lucht in tussen het long- en borstvlies. Hierdoor zakt de long in elkaar. Daardoor is er meer ruimte voor het kijkinstrument, de scoop.
 • De arts maakt een klein sneetje van 2 tot 3 centimeter. Daarna schuift de arts de scoop tussen uw ribben door.
 • Via de scoop bekijkt de arts uw longen en de binnenkant van de borstwand.
 • Mogelijk neemt de arts weefsel(biopt) weg voor onderzoek. Dit kan even pijnlijk zijn.
 • De longarts laat door de insteekopening een drain achter. Dit is een dun slangetje. De drain wordt daarna aangesloten op een afzuigdrainagesysteem.
 • De arts maakt de drain vast aan de huid met een hechting en plakt de drain eromheen af.

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

 • Terug op de afdeling sluit de verpleegkundige de drain aan op de zuigpomp. De zuigpomp zuigt steeds het vocht en het teveel aan lucht weg. Daardoor ontwikkelt de long zich en gaan de longvliezen weer tegen elkaar aanliggen.
 • Zolang de drain aangesloten zit op de zuigpomp, kunt u zich alleen rondom het bed bewegen. Dit betekent dat u niet kunt douchen. Moet u naar het toilet? Dan kunt u gebruik maken van de postoel.
 • Omdat u minder in beweging bent, heeft u meer kans op trombose. Om dit te voorkomen, krijgt u iedere dag een injectie in uw buik of been.
 • Er wordt een longfoto gemaakt om te zien of de drain goed ligt en de long zich ontwikkelt.
 • De verpleegkundige controleert de insteekopening.
 • Ook krijgt u adviezen voor een goede houding en het bewegen van uw arm en schouder aan de kant waar de drain zit.

Wanneer wordt de drain verwijderd?

 • Meestal wordt na 3 tot 5 dagen de drain verwijderd. Dit gebeurt op de longbehandelkamer.
 • Soms laat de arts tijdens het onderzoek of enkele dagen daarna een medicijn achter. Dit zorgt ervoor dat de longvliezen aan elkaar gaan plakken. Hiermee probeert de arts te voorkomen dat het vocht tussen de longvliezen terugkomt. Dit kan pijnlijk zijn. Hiervoor krijgt u extra pijnstilling.
 • Hoelang het onderzoek duurt en hoelang u daarna nog in het ziekenhuis moet blijven, hangt af van wat er uit het onderzoek komt en de hoe snel de long zich ontwikkelt.

Wat zijn de risico's?

De thoracoscopie is meestal een veilig onderzoek. Er zijn bijna nooit complicaties. Complicaties die misschien kunnen voorkomen zijn:

 • wondinfectie;
 • bloeding in pleuraholte;
 • de long ontwikkelt niet goed;
 • koorts;
 • longontsteking;
 • langere luchtlekkage;
 • pijn.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor controle bij de longarts op de polikliniek.

Wat doet u bij problemen thuis?

Heeft u vóór uw controleafspraak problemen die te maken hebben met de ingreep, dan belt u het ziekenhuis.

 • Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.
 • In dringende gevallen buiten kantooruren belt u naar de afdeling Longgeneeskunde, telefoonnummer(073) 553 25 24.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Heeft u na het lezen van deze informatie of na het onderzoek nog vragen? Dan kunt u bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.