Headerafbeelding
Patiënt doet een handknijpkrachtmeting
Onderzoek

Handknijpkrachtmeting

Door de spierkracht in uw handen te meten, kan de diëtist de spiermassa in uw lichaam beoordelen.

Als u ongewenst gewicht verliest, bestaat de kans dat uw spiermassa afneemt. Afname van de spierkracht kan een teken zijn van spierafbraak. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebruiken we de handknijpkrachtmeting bij patiënten met COPD, kanker en nierfalen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code DIE-077
Laatste revisie: 13 januari 2023 - 13:39
Hoe verloopt het onderzoek?

Handknijpkrachtmeting

Het onderzoek gebeurt tijdens uw verblijf in het ziekenhuis of als u een afspraak heeft op de polikliniek.

U houdt uw elleboog in een hoek van 90°, zonder uw arm te ondersteunen. U neemt de meter in de linker- of rechterhand (aan de arm waar géén infuus of shunt aan zit). Dan knijpt u enkele seconden zo hard mogelijk in de meter. U doet de meting 3 keer. Tussendoor mag u even rusten.

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

De diëtist vertelt u wat de uitslag is van de handknijp-krachtmeting. Als het nodig is, kan de diëtist samen met u een dieetadvies opstellen dat past bij uw situatie.