Headerafbeelding
Patiënt praat bij met bezoek
Onderzoek

Geheugencentrum, onderzoekstraject 2 (vanaf 65 jaar)

Bij het Geheugencentrum (Topklinisch Centrum Cognitie) onderzoeken we de oorzaak van uw geheugenproblemen of andere klachten van het denken. Dit traject is voor mensen ouder dan 65 jaar.

Het is belangrijk dat u een naaste meeneemt naar uw afspraak. Dit kan uw partner zijn, een zoon of dochter, een vertrouwenspersoon, of iemand anders die u goed kent. Deze persoon betrekken we ook bij het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code GER-111
Laatste revisie: 7 september 2021 - 16:25
Hoe verloopt het onderzoek?

Geheugencentrum, onderzoekstraject 2 (vanaf 65 jaar)

Bloedonderzoek

U krijgt een aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek thuisgestuurd. U moet dit bloedonderzoek uiterlijk een week vóór uw bezoek aan het Centrum voor Geheugenproblematiek laten doen. U kunt bloed laten prikken in een van de locaties van het Jeroen Bosch Ziekenhuis of bij een van de andere prikposten  van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Vragenlijst

U krijgt ook een Biografische gegevens vragenlijst. Wilt u deze vragenlijst invullen, eventueel met uw naaste.

Wat neemt u mee voor het onderzoek?

  • De ingevulde Biografische gegevens vragenlijst.
  • Leesbril en/of gehoorapparaat, als u die heeft.

Als u met uw naaste naar het Centrum voor Geheugenproblematiek komt voor onderzoek, wordt u ontvangen door één van onze zorgverleners. Hier leest u wat er verder gebeurt.

  • U krijgt een kort gesprek met de arts, over de reden waarom u naar ons bent doorgestuurd, en wat uw klachten zijn.
  • De arts doet een korte geheugentest met u.
  • De arts doet een lichamelijk onderzoek en we maken een hartfilmpje.
  • Ondertussen heeft uw naaste een gesprek met de met de gespecialiseerd verpleegkundige over uw thuissituatie en uw dagelijks functioneren.

Het onderzoek duurt voor u en uw naaste ongeveer 2 tot 3 uur.

Aan het einde van uw bezoek volgt nog een gesprek met de arts waarbij u de uitslag krijgt. Soms adviseert de arts vervolgonderzoeken. U hoort dat dan ook tijdens dit gesprek.

Als u nog vragen heeft kunt u bellen naar de polikliniek Geriatrie, telefoonnummer (0730 553 86 29.