Headerafbeelding
Patiënt praat bij met bezoek
Onderzoek

Geheugencentrum, onderzoekstraject 2

Bij het Geheugencentrum (Topklinisch Centrum Cognitie) onderzoeken we de oorzaak van uw geheugenproblemen of andere klachten van het denken.

Het is belangrijk dat u een naaste meeneemt naar uw afspraak. Dit kan uw partner zijn, een zoon of dochter, een vertrouwenspersoon, of iemand anders die u goed kent. Deze persoon betrekken we ook bij het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code GER-111
Laatste revisie: 9 oktober 2019 - 11:58
Hoe verloopt het onderzoek?

Geheugencentrum, onderzoekstraject 2

Bloedonderzoek

U krijgt een aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek thuisgestuurd. U moet dit bloedonderzoek uiterlijk een week vóór uw bezoek aan het Centrum voor Geheugenproblematiek laten doen. U kunt bloed laten prikken in een van de locaties van het Jeroen Bosch Ziekenhuis of bij een van de andere prikposten  van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Vragenlijst

U krijgt ook een vragenlijst over uw thuissituatie. Het is de bedoeling dat uw naaste deze lijst invult, óók als u nog zelfstandig taken kunt doen. 

Wat neemt u mee voor het onderzoek?

  • De ‘biografische gegevens’- vragenlijst over uw thuissituatie. Wilt u deze samen met uw naaste invullen.
  • Leesbril en/of gehoorapparaat, als u die heeft.

Als u met uw naaste naar het Centrum voor Geheugenproblematiek komt voor onderzoek, wordt u ontvangen door één van onze zorgverleners. Hier leest u wat er verder gebeurt.

  • U krijgt een kort gesprek met de arts, over de reden waarom u naar ons bent doorgestuurd, en wat uw klachten zijn.
  • De arts doet een korte geheugentest met u.
  • De arts doet een lichamelijk onderzoek en we maken een hartfilmpje.
  • Ondertussen heeft uw naaste een gesprek met de met de gespecialiseerd verpleegkundige over uw thuissituatie en uw dagelijks functioneren.

Het onderzoek duurt voor u en uw naaste ongeveer 2 tot 3 uur.

Aan het einde van uw bezoek volgt nog een gesprek met de arts waarbij u de uitslag krijgt. Soms adviseert de arts vervolgonderzoeken. U hoort dat dan ook tijdens dit gesprek.

Als u nog vragen heeft kunt u bellen naar de polikliniek Geriatrie, telefoonnummer (0730 553 86 29.