Headerafbeelding
Echo bij zwangere vrouw gynaecologie
Onderzoek

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap

Met een echo proberen we met geluidsgolven een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw kindje in de baarmoeder.

Ultrageluidsgolven worden teruggekaatst door de organen en het kindje in uw buik. Daarna worden die terugkaatsende golven omgezet in beeld. Tijdens uw zwangerschap maken we meestal standaard 2 echo’s. Dit geldt voor alle vrouwen. Het maakt niet uit of de verloskundige of gynaecoloog u begeleidt tijdens uw zwangerschap.

 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Code GYN-751
Laatste revisie: 7 februari 2022 - 09:28
Hoe verloopt het onderzoek?

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap

In het begin van uw zwangerschap krijgt u een termijnecho. Deze echo maken we om te bepalen hoe lang u zwanger bent. Rond de twintigste week van uw zwangerschap krijgt u een 20-weken echo. Dit is een echo waarbij we uw kindje uitgebreid nakijken op bepaalde aangeboren afwijkingen.

Er kunnen medische redenen zijn waardoor het nodig is vaker een echo te maken. Bijvoorbeeld om de groei of de ligging van uw kindje te controleren. Dit gebeurt dan vaak tijdens een zwangerschapscontrole in het ziekenhuis. Het is echter niet zo dat de gynaecoloog tijdens elke zwangerschapscontrole standaard een echo laat maken. De gynaecoloog kan ook ‘gewoon’ een doptone gebruiken. Een doptone is een apparaat waarmee de gynaecoloog naar de hartslag van uw kindje kan luisteren. Een "pret-echo" wordt in het ziekenhuis niet gemaakt.

Voor het maken van een echo in de eerste drie maanden van uw zwangerschap heeft u een volle blaas nodig. Drink enkele glazen water voor u naar het ziekenhuis komt.

Wat zijn de risico's?

Het maken van een echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.

De echoscopist of gynaecoloog doet het echo-onderzoek op de polikliniek Gynaecologie. U maakt uw buik bloot. De echoscopist of gynaecoloog doet gel op uw buik. De echoscopist of gynaecoloog beweegt met het echoapparaat over uw buik. Vanaf dat moment verschijnen de echobeelden op een beeldscherm. De gynaecoloog kan ook een echo maken via de vagina. Zo nodig kan de echoscopist of gynaecoloog de uitkomst van het onderzoek vastleggen op foto of dvd.

De uitslag van een echo krijgt u meestal direct na het onderzoek. Als vermoed wordt dat er een afwijking is, verwijzen we u door naar een gespecialiseerd gynaecoloog. Deze bekijkt uw kindje nog een keer uitgebreid met echo. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan dan een zogenoemde artikel-echo worden uitgevoerd. Dit is een geavanceerd echoscopisch onderzoek.