Headerafbeelding
Moeder met meisje op de boulevard
Onderzoek

CT-scan bij kinderen

Bij dit onderzoek worden afbeeldingen gemaakt van het lichaam door middel van een smalle bundel röntgenstralen.

Voor dit onderzoek wordt een computer tomograaf (CT) gebruikt. Hiermee kunnen we afwijkingen aan de bloedvaten, organen of botten beter opsporen of beter in beeld krijgen.

LET OP! U en uw kind moeten zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór het onderzoek goed door! Het is belangrijk dat deze instructies goed opgevolgd worden. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig identiteitsbewijs en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

De afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant of physician assistent helpt de radioloog bij de onderzoeken. Ook kunnen zij deze onderzoeken in opdracht van de radioloog zelfstandig uitvoeren.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-145
Laatste revisie: 21 december 2023 - 16:42
Hoe verloopt het onderzoek?

CT-scan bij kinderen

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een onderzoek en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Contrastvloeistof

Als er bij uw kind een CT-scan van de buik gemaakt moet worden, dan krijgt uw kind voor het onderzoek kraanwater te drinken voor een goede afbeelding van de darmen. U krijgt hierover een aparte brief.

Het is ook mogelijk dat uw kind vóór en/of tijdens het onderzoek met een injectie een contrastvloeistof krijgt toegediend. Met deze vloeistof kunnen met name de bloedvaten duidelijker worden afgebeeld. Uw kind krijgt deze injectie in de arm. Soms is het nodig dat uw kind een infuus krijgt. Uw kind wordt dan voorafgaand aan het onderzoek opgenomen op de afdeling Kinderdagbehandeling. De arts bepaalt of dit nodig is en bespreekt dit dan met u.

Een onderzoek met contrastvloeistof kan niet zonder meer doorgaan in de volgende gevallen:

  • als uw kind metformine (Glucophage) voor suikerziekte gebruikt;
  • bij ernstige nierfunctie stoornissen;
  • als uw kind in het verleden ooit een ernstige allergische reactie op contrastvloeistof gehad heeft.

Uw kind heeft in deze gevallen een verhoogd risico op complicaties. In sommige gevallen kan het onderzoek doorgaan als uw kind vooraf speciale medicijnen heeft gekregen. De radioloog kan in overleg met de behandelend arts beoordelen of andere
onderzoeken ook voldoende informatie kunnen geven. Behoort uw kind tot één van deze risicogroepen? En heeft uw behandelend arts hierover niet met u gesproken en/of hier niet naar gevraagd? Dan is het belangrijk dat u hierover zelf nog contact opneemt met de behandelend arts.

Waar meldt u zich?

Meldt u zich op tijd voor uw afspraak bij de afdeling Radiologie, op de locatie die op de afspraakbevestiging staat. Meld u met de QR-code op uw dagticket aan bij de gele aanmeldpunt of bij de balie. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent wordt u opgehaald.

Instructies aan uw kind

Het is voor het onderzoek heel belangrijk dat het kind van te voren goed geïnstrueerd wordt. Als ouder/verzorger gaat u mee de onderzoekskamer in tijdens de voorbereiding. In verband met de röntgenstraling is het beter dat u de onderzoeksruimte verlaat als de scan echt gemaakt gaat worden. Dit scannen duurt maar enkele minuten. De laborant die het onderzoek uitvoert bespreekt met de ouder/verzorger of het nodig is dat de ouder/verzorger in de onderzoekskamer aanwezig blijft tijdens de scan. Met goede instructies aan het kind is dit in de meeste gevallen niet nodig.

In verband met de röntgenstraling mag een moeder/verzorgster die in verwachting is, in ieder geval niet in de onderzoekskamer blijven. Regel in dit geval dat iemand anders het kind begeleidt.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Het CT-apparaat is een groot apparaat, met in het midden een ronde opening die de doorsnede heeft van zeventig centimeter. Voor deze opening staat een onderzoektafel, waarop uw kind tijdens het onderzoek ligt.

De radiodiagnostisch laborant schuift deze tafel in de opening van het CT-apparaat tot aan de plaats die moet worden onderzocht. Dan maakt de laborant een serie opnamen van het onderzoeksgebied. Hiervoor wordt de tafel automatisch steeds een stukje verder verplaatst.

Elke opname toont een dwarsdoorsnede van het onderzoeksgebied met een dikte van enkele millimeters. Zo kan de radioloog precies de vorm, structuur en ligging van alle inwendige organen of weefsels in het onderzochte gebied onderscheiden.

Het onderzoek is geheel pijnloos. In het toestel zit een röntgenbuis die om uw kind heen draait en meerdere opnamen maakt uit steeds een andere hoek. Uw kind hoort hierbij een zoemend geluid van het apparaat. De bediening van de scan en ook het
verschuiven van de tafel voor iedere volgende afbeelding, gebeurt vanuit een ruimte buiten de onderzoekkamer. Daar bevinden zich de radiodiagnostisch laboranten die de apparatuur bedienen en uw kind daarbij voortdurend in de gaten houden. Tijdens de röntgenopnamen zelf, die enige seconden duren, hoort uw kind hoe de röntgenbuis en de meetinstrumenten in het apparaat om hem of haar heen draaien.

Om duidelijke beelden te krijgen is het van belang dat uw kind goed stil ligt. De opnamen kunnen namelijk mislukken als hij of zij zich beweegt.

CT-scan

Zijn er bijwerkingen of risico's?

Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is het risico van de röntgenstraling minimaal.

Het ingespoten contrastmiddel kan een warm gevoel in hoofd, keel en onderbuik veroorzaken. Dit trekt na enkele minuten weer weg.

In zeldzame gevallen komt het voor dat een kind een allergische reactie krijgt op de contrastvloeistof. Zo nodig wordt dit behandeld met medicatie.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Uw kind mag u na het onderzoek naar huis. Laat uw kind, in verband met het ingespoten contrastmiddel, na het onderzoek extra drinken (twee tot drie glazen water zijn voldoende).

Hoe lang duurt het onderzoek?

Dit hangt onder meer af van het aantal opnamen. Meestal duurt een onderzoek tussen de 15 en 30 minuten.

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Bel dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Mijn kind kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek/behandeling) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 00. Er kan dan nog een andere patiënt in de plaats van uw kind worden geholpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 00. De afdeling Kinderdagbehandeling is bereikbaar op telefoonnummer: (073) 553 25 26.