Headerafbeelding
Wachtkamer bij dialyseafdeling
Onderzoek

Contrastmiddelen en de nieren bij onderzoek op polikliniek Nefrologie

Bij een afspraak op de afdeling Radiologie voor een onderzoek waarbij jodiumhoudende contrastmiddelen worden gebruikt is het belangrijk om te weten of uw nierfunctie goed is.

Eerder is bij u bloedonderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat uw nierfunctie lager is dan normaal. Dat betekent dat er een mogelijk risico is dat uw nieren de jodiumhoudende contrastvloeistof niet goed kunnen afvoeren. Daardoor kunnen uw nieren in moeilijkheden komen. De nefroloog onderzoekt hoe groot dat risico voor u is. Daarna bekijken we of het inderdaad nodig is om extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code MVC-311
Laatste revisie: 5 december 2022 - 11:30
Hoe verloopt het onderzoek?

Contrastmiddelen en de nieren bij onderzoek op polikliniek Nefrologie

Bloedafname Jeroen Bosch Diagnostiek

O U hoeft geen bloed te laten prikken.

O Uiterlijk 1 dag voor uw afspraak bij de nefroloog laat u bloed prikken bij een van de prikposten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Nuchter zijn voor bloedafname

Voor de bloedafname moet u nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u vanaf 24.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken.

Waar meldt u zich?

U komt op de afgesproken datum en tijd naar de polikliniek Nefrologie. Gebouw B, verdieping -1, ontvangst 2.

Wat gebeurt er op de polikliniek Nefrologie?

Voor de afspraak bij de nefroloog hoeft u niet nuchter te zijn.

Risico op nierschade

Blijkt dat er bij u een risico aanwezig is op nierschade door het gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen? Dan hoort u van de nefroloog welke maatregelen er vooraf bij u genomen moeten worden. U krijgt een overzicht van deze maatregelen mee naar huis. In de vorm van een ‘Voorbereiding- en nazorglijst’.

Welke maatregelen kunnen nodig zijn?

Extra vocht

Een van de maatregelen die nodig kunnen zijn, is dat u vooraf extra vocht krijgt. Hiervoor wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Voor het röntgenonderzoek krijgt u vocht via een infuus. Het toedienen van het vocht duurt minstens 1 uur. Daarna heeft u het onderzoek met de jodiumhoudende contrastmiddelen op de afdeling Radiologie.

Welke situatie voor u geldt, kunt u teruglezen in de ‘Voorbereiding- en nazorglijst’ die u mee naar huis krijgt.

Stoppen met uw medicijnen

Het kan zijn dat u enkele dagen voor het onderzoek met de contrastvloeistof moet stoppen met bepaalde medicijnen. U krijgt dit te horen van uw arts. Ook deze maatregelen kunt u nalezen in de ‘Voorbereiding- en nazorg lijst’.

Kunt u de maatregelen niet opvolgen?

Het is belangrijk dat u alle voorbereidingen en nazorgmaatregelen op de lijst goed uitvoert. Als het niet is gelukt, meldt u dit dan direct aan de nefroloog. Mogelijk kan uw onderzoek dan niet doorgaan of krijgt u een langere nabehandeling.

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen naar de polikliniek Nefrologie, telefoon (073) 553 30 71.