Headerafbeelding
Wachtkamer bij dialyseafdeling
Onderzoek

Contrastmiddelen en de nieren bij onderzoek op het MultiVasC

Bij een afspraak op de afdeling Radiologie voor een onderzoek waarbij jodiumhoudende contrastmiddelen worden gebruikt is het belangrijk om te weten of uw nierfunctie goed is.

Eerder is bij u bloedonderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat uw nierfunctie lager is dan normaal. Dat betekent dat er een mogelijk risico is dat uw nieren de jodiumhoudende contrastvloeistof niet goed kunnen afvoeren. Daardoor kunnen uw
nieren in moeilijkheden komen. Bij het MultiVasC onderzoeken we hoe groot dat risico voor u is. Daarna bekijken we of het inderdaad nodig is om extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code MVC-311
Laatste revisie: 20 oktober 2021 - 13:52
Hoe verloopt het onderzoek?

Contrastmiddelen en de nieren bij onderzoek op het MultiVasC

Bloedafname Jeroen Bosch Diagnostiek

O U hoeft geen bloed te laten prikken.

O Uiterlijk één dag voor uw afspraak bij het MultiVasC laat u bloed prikken bij een van de prikposten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Nuchter zijn voor bloedafname

Voor de bloedafname moet u nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u vanaf 00.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken.

Waar meldt u zich?

U komt op de afgesproken datum en tijd naar het Multi Vasculair Centrum (MultiVasc), polikliniek Nefrologie. Gebouw B, verdieping -1, ontvangst 2. 

Wat gebeurt er op het MultiVasC?

  • Voor deze afspraak hoeft u niet nuchter te zijn.
  • Een verpleegkundige neemt enkele vragen met u door. Ook doet hij of zij een aantal metingen bij u, zoals een bloeddrukmeting.
  • Daarna heeft u een afspraak bij een internist.

Risico op nierschade

Blijkt dat er bij u een risico aanwezig is op nierschade door het gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen? Dan hoort u van de internist welke maatregelen er
vooraf bij u genomen moeten worden. U krijgt een overzicht van deze maatregelen
mee naar huis. In de vorm van een ‘Voorbereiding- en nazorglijst’.

Welke maatregelen kunnen nodig zijn?

Extra vocht?

Een van de maatregelen die nodig kunnen zijn, is dat u vooraf extra vocht krijgt. Hiervoor wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Voor het röntgenonderzoek krijgt u vocht via een infuus. Het toedienen van het vocht duurt minstens een uur. Daarna heeft u het onderzoek met de jodiumhoudende contrastmiddelen op de afdeling Radiologie.

Welke situatie voor u geldt, kunt u teruglezen in de ‘Voorbereiding- en nazorglijst’ die
u mee naar huis krijgt.

Stoppen met uw medicijnen?

Het kan zijn dat u enkele dagen voor het onderzoek met de contrastvloeistof moet
stoppen met bepaalde medicijnen. U krijgt dit te horen van uw arts. Ook deze maatregelen kunt u nalezen in de ‘Voorbereiding- en nazorg lijst’.

Kunt u de maatregelen niet opvolgen?

Het is belangrijk dat u alle voorbereidingen en nazorgmaatregelen op de lijst goed uitvoert. Als het niet is gelukt, meldt u dit dan direct aan de arts van het MultiVasC. Mogelijk kan uw onderzoek dan niet doorgaan of krijgt u een langere nabehandeling nodig.

Neemt u dan contact op met het MultiVasC, telefoon (073) 553 30 71.