Headerafbeelding
afdelingen gynaecologie wachtkamer
Onderzoek

Combinatietest (nekplooimeting en bloedtest)

De combinatietest is een combinatie van twee onderzoeken, een nekplooimeting (echo) en een bloedtest.

U kunt gebruik maken van de combinatietest tussen de 11e en 14e week van uw zwangerschap. Met deze test kunnen we het risico inschatten of uw ongeboren kindje het syndroom van Down heeft. Ook wordt de kans berekend op 2 andere syndromen: het Edwardssyndroom en Patausyndroom. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code GYN-749
Laatste revisie: 6 september 2021 - 15:30
Hoe verloopt het onderzoek?

Combinatietest (nekplooimeting en bloedtest)

Voor de nekplooimeting (de echo) heeft u een volle blaas nodig. Drink daarom enkele glazen water voor u naar het ziekenhuis komt. U mag dan niet meer plassen.

U mag maximaal één volwassene meenemen naar het onderzoek. Kinderen mag u niet meenemen. Regel daarom op tijd opvang.

De echoscopist doet een nekplooimeting. Daarbij meten we de dikte van de nekplooi van uw kindje. De nekplooi is een klein ''schilletje'' vocht onder de huid in de nek.

Diezelfde dag laat u ook bloed prikken. In het laboratorium testen we uw bloed op twee hormonen. Samen met de dikte van de nekplooi en de hoogte van deze twee hormonen kan een berekening gemaakt worden van de kans dat uw kindje het Downsyndroom, Edwardssyndroom of Patausyndroom heeft.

Met de combinatietest stellen we geen diagnose. Wijzen de onderzoeken op een verhoogd risico op een van de syndromen, dan kan de gynaecoloog verder onderzoek uitvoeren. Dit kan met behulp van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Met deze onderzoeken kan wel een diagnose worden gegeven. Voor deze onderzoeken verwijzen wij u naar een academisch ziekenhuis.

Naar huis

Na het onderzoek kunt u meteen naar huis.

Blijkt uit de test géén verhoogd risico? Dan krijgt u de uitslag opgestuurd. Blijkt uit de test wel een verhoogd risico? Dan bellen we u. U krijgt dan een nieuwe afspraak bij de gynaecoloog. Als u verder onderzoek wilt laten uitvoeren, dan kunnen we u verwijzen naar een academisch ziekenhuis.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.