Headerafbeelding
Gammacamera algemeen nucleaire geneeskunde
Onderzoek

Cholescintigrafie - (HIDA-scan) (LNG-040)

Bij een cholescintigrafie (HIDA-scan) worden, met behulp van een radioactieve stof, de galwegen van de lever in beeld gebracht.

U krijgt de radioactieve stof via een injectie in een bloedvat in de arm toegediend. De stof heeft geen bijwerkingen. Ook heeft de stof geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.

Belangrijk

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. lees daarom deze informatie minstens 2 DAGEN vóór het onderzoek goed door!

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-040
Laatste revisie: 29 juli 2021 - 15:45
Hoe verloopt het onderzoek?

Cholescintigrafie - (HIDA-scan) (LNG-040)

Eten en drinken

Vanaf 23.00 uur op de avond vóór het onderzoek moet u nuchter blijven. Dit betekent dat u na 23.00 uur niets meer mag eten of drinken.

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt om de klachten/spasmen te behandelen (bijvoorbeeld Buscopan®), dan mag u die op de dag van het onderzoek niet innemen.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Geef dit dan door aan uw arts, deze zal dit met u bespreken. Belangrijk: U mag de eerste 4 uur na het onderzoek geen borstvoeding geven! Heeft u nog vragen, dan kunt u deze ook nog stellen aan de laborant tijdens het onderzoek.

Waar meldt u zich?

Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 ’s-Hertogenbosch.

We willen u vragen om 5 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof. 

U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3). Volg de instructies op het scherm en neem daarna plaats in de wachtruimte. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Tijdens het onderzoek ligt u op een smal bed met de camera boven de buik. U krijgt de radioactieve stof via een injectie in een bloedvat in uw arm toegediend. Gelijktijdig wordt de scan van de buik gestart. U kunt zelf eventueel muziek meenemen om naar te luisteren.

Het is meestal nodig om tijdens het onderzoek wat chocolademelk te drinken om de galblaas te stimuleren. Dit krijgt u zo nodig van de laborant.

Afhankelijk van de vraagstelling van uw specialist is het soms noodzakelijk om tijdens de scan een kleine hoeveelheid morfine toe te dienen. Als dat nodig is zullen we u hierover tevoren informeren.

Heel soms is het nodig om extra opnames te maken. U komt dan 1 of 2 uur later terug voor enkele korte opnames van 10 minuten. Als dit in uw geval nodig is, wordt dit met u overlegd.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

  • Na de scan bent u klaar. U kunt ook direct weer wat eten en drinken.
  • De radioactieve vloeistof raakt u, zonder dat u daar iets van merkt, vanzelf weer kwijt.
  • Als u morfine toegediend heeft gekregen, mag u de rest van de dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U moet dan zorgen voor vervoer/begeleiding.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt 60 tot 90 minuten.

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.