Headerafbeelding
Gang met schilderijen
Onderzoek

Baarmoederhalsslijmvlies onderzoek met pipelle

De gynaecoloog neemt met een dun zuigslangetje (pipelle) baarmoederhalsslijmvlies weg voor onderzoek.

Soms willen we slijmvliescellen uit de baarmoeder verder onderzoeken. Dit doen we vooral bij bloedverlies rondom de overgang. De arts schuift de pipelle via de baarmoedermond in de baarmoederholte. Hiermee zuigt de arts weefsel uit de baarmoederholte op. Het slijmvlies wordt in het laboratorium onderzocht op mogelijke afwijkingen. 

Het opzuigen kan licht bloedverlies veroorzaken. Dit onderzoek wordt zonder verdoving gedaan. Sommige vrouwen ervaren dit als kortdurend pijnlijk en/of onprettig. De uitslag krijgt u 7 tot 10 dagen na het onderzoek. We spreken met u af of u hiervoor langskomt of dat we u bellen.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Code GYN-748
Laatste revisie: 6 september 2021 - 10:35

Baarmoederhalsslijmvlies onderzoek met pipelle