Headerafbeelding
man en vrouw op bankje in bos en heide in Boxtel
Onderzoek

Allergietest (huidtest) bij longgeneeskunde

Met een allergietest onderzoekt de longfunctielaborant of u overgevoelig bent voor bepaalde allergenen.

Dit zijn stoffen waar u allergisch op kunt reageren. De allergietest bestaat uit een priktest op uw armen. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code LON-021
Laatste revisie: 18 augustus 2020 - 11:26
Hoe verloopt het onderzoek?

Allergietest (huidtest) bij longgeneeskunde

Mag u voor het onderzoek uw medicijnen innemen?

Het gebruik van sommige medicijnen kan de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. Daarom is het erg belangrijk dat u weet welke medicijnen u vanaf een bepaalde tijd niet meer mag gebruiken tot aan het onderzoek. 

Als u die toch gebruikt kan het onderzoek niet doorgaan!

Kunt u uw medicijnen niet stoppen omdat u te kortademig bent? Of bent u vergeten om met uw medicijnen te stoppen? Overleg dan telefonisch met de longfunctieanalist, u kunt haar bereiken via de polikliniek Longgeneeskunde.

Medicijnen die u niet mag gebruiken voor het onderzoek:

Binnen zeven dagen

Binnen zeven dagen voor het onderzoek mag u de volgende steroïde crèmes, zalven, lotions, gels en emulsies niet gebruiken op uw onderarmen:

 • Betamethasonvaleraat,  betamethasondiproprionaat, Betnelan crème/ zalf/ huidemulsie/ scalplotion®
 • clobetasol, clobetason, Clobex shampoo®, Cutivate crème/zalf®
 • Dermovate crème/ zalf/ hydrogel / scalplotion®, desoxymethason, diflucortolone, Diprolene hydrogel/ zalf®, Diprosone crème/ zalf/ scalplotion®
 • elocon crème/ zalf/ lotion®, Emovate crème/ zalf®
 • flumetason, fluticasone
 • hydrocortisonbutyraat
 • Ibaril crème®
 • Locacorten crème®, Locoid crème/ emulsie/ vetcrème / oleogel/ scalplotion®
 • momethason
 • Nerisona crème/ zalf/ vetzalf®
 • Topicorte lotion®, triamcinolonacetonide, Triamcinolon crème/ zalf®

Zeven dagen voor het onderzoek

 • Albicort®
 • betamethasone
 • Celestone®, cortison
 • Decadron®, Depo-Medrol®, dexamethasone, Di-Adreson®
 • Hydro-Adreson®, Hydrocortison®
 • Ledercort®, Lederspan®
 • Methylprednisolon®, Methylpresol®
 • Oradexon®
 • prednisolone, prednison
 • SoluCortef®, SoluMedrol®
 • Triamcinolon®, triamcinolonacetonide

Drie dagen voor het onderzoek

 • Aerius®, alimemazine, Allerfre®, arivastine, Atarax®  
 • cetirizine, Claritine®, clemastine, cyproheptadine
 • desloratadine, dexchloorfeniramine, dimetindeen
 • ebastine
 • Fenistil®, fexofenadine
 • hydroxyzine
 • Kestine®, ketotifen
 • levocetirizine, loratadine
 • Mistalin®, mizolastine, Mizollen®
 • Nedeltran®
 • oxatomide
 • Periactin®, Phenergan®, Polaramine®, Prevalin®, promethazine
 • Reactine®, Rupafin®, Rupatadine
 • Semprex®
 • Tavegil®, Telfast®, Tinset®
 • Xyzal®
 • Zaditen®, Zyrtec®

De laatste 24 uur voor het onderzoek

 • montelukast
 • Singulair®

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij Longgeneeskunde functieonderzoeken, gebouw C,
verdieping 1, ontvangst 4.

Tijdens het onderzoek

De allergietest bestaat uit een priktest op de huid van uw onderarmen. De longfunctieanalist legt druppels verdund allergeen op uw armen. Daarna wordt daarin een prikje gegeven. We testen op meerdere allergenen, waaronder huisstofmijt en pollen.

De allergenen moeten vijftien minuten inwerken. Daarna bekijkt de longfunctieanalist of uw huid een reactie vertoont. Deze reactie kan bestaan uit jeuk, roodheid en/of zwelling van enkele millimeters tot een centimeter. Het onderzoek is niet pijnlijk maar kan soms als vervelend worden ervaren.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek mag u meteen naar huis.

De mogelijke reactie (jeuk, roodheid en/of zwelling), kan nog een aantal uren aanhouden maar gaat vanzelf weer over. Heel soms kan er na zes uur een late reactie voorkomen (jeuk, roodheid en/of zwelling) . Ook dit is een normale reactie en gaat vanzelf weer over.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw specialist en/of huisarts te horen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u deze dan gerust. Voor en tijdens het onderzoek is er gelegenheid genoeg om uw vragen te beantwoorden.