Non-HDL-cholesterol: een nieuwe therapeutische doelstelling

Vanaf 18 mei 2020 rapporteert het Laboratorium voor Klinische chemie en Hematologie non-HDL-cholesterol indien een aanvraag zowel totaal cholesterol als HDL-cholesterol bevat. Non-HDL-cholesterol is het verschil tussen totaal cholesterol en HDL-cholesterol. Aangezien non-HDL cholesterol een berekening is, zijn hieraan geen kosten verbonden. Non-HDL-cholesterol kan in tegenstelling tot LDL-cholesterol wel gerapporteerd worden bij een hoge concentratie triglyceriden.

De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM, tweede herziening, 2019) beschrijft dat er aanwijzingen zijn dat gecombineerd gebruik van non-HDL-cholesterol en LDL-cholesterol additieve voordelen heeft voor het schatten van het risico op hart- en vaatziekten waarbij het laagste risico wordt gezien bij LDL <2,6 mmol/l en non-HDL <3,4 mmol/l. Deze waarde voor non-HDL is de therapeutische streefwaarde bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico.

Dit is gebaseerd op klinische studies met statines die hebben aangetoond dat er een niet te verwaarlozen risico is voor cardiovasculaire aandoeningen bij behandelde patiënten, ondanks het behalen van de LDL-streefwaarden. De LDL-cholesterol waarde blijkt in dergelijke gevallen onvoldoende representatief voor het atherosclerose-gerelateerde risico. Naast LDL partikels bevinden zich nog andere proatherogene partikels in de circulatie zoals lipoproteïne-a, ‘intermediate-density lipoprotein’ (IDL) en ‘very low-density lipoprotein’ (VLDL). De totale som van pro-atherogene partikels in de circulatie wordt weergegeven middels de non-HDL-cholesterol berekening.

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Armando van der Horst, laboratoriumspecialist Klinische Chemie, tel. nr. (073) 553 27 64.

 

Laatste revisie: 26 mei 2020 - 17:03