Dinsdag 1 december 2020

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zetten zich samen in: ook in 2021 voor iedereen toegang tot goede ziekenhuiszorg

Rond deze tijd van het jaar wordt meestal bekend welke afspraken het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt met zorgverzekeraars voor het komende jaar. Het is belangrijk voor patiënten om te weten met welke zorgverzekeraars het Jeroen Bosch Ziekenhuis een contract heeft, in verband met het afsluiten van hun zorgverzekering. Dit jaar gaat dit anders en maken zorgverzekeraars en ziekenhuizen landelijke afspraken; dat gebeurt op dit moment. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen willen alle huidige contractuele afspraken voortzetten, zodat mensen ook in 2021 zoveel mogelijk in hun vertrouwde ziekenhuis terecht kunnen en kunnen rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg.

Het overleg wordt gevoerd door de brancheverenigingen:

  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
  • de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
  • en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Het overleg over het voortzetten van de huidige afspraken verloopt goed. Omdat dat overleg nog loopt, kunnen de afzonderlijke ziekenhuizen en zorgverzekeraars nu nog niet in alle gevallen aangeven welke afspraken er zijn gemaakt. De zorgverzekeraars en ziekenhuizen willen de landelijke gesprekken op korte termijn afronden. Zo snel mogelijk daarna is voor verzekerden informatie beschikbaar over de precieze afspraken per ziekenhuis. Wij zullen daar dan over berichten op de JBZ-website.

Wachtlijsten

Door de zorg voor coronapatiënten hebben ziekenhuizen soms overige zorg aan patiënten moeten uitstellen, dit is ook in het JBZ het geval. Bij een aantal specialismen in ons ziekenhuis zijn er langere wachtlijsten ontstaan en zult patiënten, ook in 2021, mogelijk langer op een afspraak, onderzoek of behandeling moeten wachten dan gebruikelijk. Hierbij valt de wachttijd voor poliklinische afspraken vaak mee, voor (geplande of nog te plannen) operaties kan de wachttijd soms oplopen. Dit is erg vervelend voor iedereen die dit betreft en onze zorgverleners en huisartsen bekijken daarom steeds heel zorgvuldig welke zorg kan wachten en welke zorg moet doorgaan.

Zorgadvies en zorgbemiddeling

Patiënten die willen weten hoe en waar zij terecht kunnen voor zorg, kunnen voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die verzekerden helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Op www.mijnzorgverzekeraar.nl staat meer informatie en contactgegevens.

Patiënten kunnen er op rekenen dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars er gezamenlijk alles aan doen om iedereen de zorg te bieden die zij nodig hebben. We vragen patiënten die zorg nodig hebben en/of gezondheidsklachten hebben, niet te wachten en contact op te nemen met de huisarts.

Laatste revisie: 18 december 2020 - 20:21