Donderdag 21 november 2019

Verklaring: Beëindiging samenwerking Health 2 Business door het JBZ

Het bestuur van Health 2 Business en de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben in goed onderling overleg besloten de wegen te scheiden.

Health 2 Business is een initiatief van het JBZ van zo’n 10 jaar geleden, vóór de ingebruikname van de nieuwbouw, om een goede relatie op te bouwen met het bedrijfsleven en om innovaties binnen het ziekenhuis te kunnen steunen. 
Doel van H2B was aanvankelijk het initiëren en ondersteunen van projecten die bijdragen aan de vernieuwende visie op zorg die in de nieuwbouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis tot uiting werd gebracht.

Tijden veranderen, en zowel JBZ als H2B veranderen daarin mee. Innovatie is inmiddels een belangrijk speerpunt geworden in het beleid van het JBZ, passend binnen de ambitie om het gezondheidswelzijn van de mensen uit Den Bosch e.o. te verhogen. Het JBZ heeft een aantal innovatieve projecten kunnen realiseren dankzij de steun van de leden van H2B. 

Bij H2B bleek eveneens de behoefte om de activiteiten aan te passen aan de eisen van deze tijd en ze niet te beperken tot Den Bosch en het JBZ alleen. Een ontwikkeling die gerespecteerd wordt: innovatie laat zich immers niet regionaal beperken. Daarom is besloten om de exclusieve relatie tussen JBZ en H2B te beëindigen. H2B en JBZ hebben verder afgesproken dat H2B middelen zal toekennen aan innovatieprojecten van het JBZ.  

Het spreekt voor zich dat de Raad van Bestuur van het JBZ en het bestuur van H2B elkaar een goede toekomst toewensen, met passende en veelbelovende initiatieven die de innovatie in de zorg ten goede komen.

Laatste revisie: 6 augustus 2020 - 09:16