Vrijdag 29 januari 2021

Uitspraak beroep Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zaak baby Luna

Schorsing kinderarts vervalt, waarschuwing gynaecologen blijft staan

Vandaag deed het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag uitspraak in het beroep in de tuchtzaak over baby Luna. Luna werd in 2014 in het JBZ geboren en overleed kort na haar geboorte. Een intens verdrietige en onverwachte gebeurtenis. In 2019 spanden haar ouders een tuchtzaak aan tegen tien artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven legde drie gynaecologen en een kinderarts van het ziekenhuis een maatregel op. Daarop gingen zowel de ouders als drie van de vier artsen in beroep.

Het Centraal Tuchtcollege vindt dat de kinderarts correct heeft gehandeld en heeft de klacht op alle punten ongegrond verklaard. Daarmee komt de voorwaardelijke schorsing van de kinderarts te vervallen. De waarschuwing voor de drie gynaecologen blijft gehandhaafd.

Na het overlijden van Luna in 2014 hebben wij onderzoek gedaan om te beoordelen of we onze zorg konden verbeteren. In die tijd hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd.

Het verdriet om het verlies van een kind is onvoorstelbaar groot. Geen enkele uitspraak doet hier recht aan. Het is goed dat deze, voor alle betrokkenen, zware procedure nu is afgesloten.

Laatste revisie: 5 februari 2021 - 11:07