Vrijdag 1 april 2022

Uitfasering fax JBZ per 1 april 2022

Vanaf vrijdag 1 april kan er niet meer via de fax met het Jeroen Bosch Ziekenhuis gecommuniceerd worden. Zorgverleners en andere zorginstanties kunnen vanaf nu gebruik maken van beveiligd mailen via ZIVVER.

Voor eerstelijn zorgverleners en andere relaties waar veelvuldig mee wordt gecommuniceerd, gaan we werken met een gedeelde ontvangerscontrole. Dit bestaat uit één code waarmee u alle ZIVVER-mail, afkomstig uit het JBZ, kunt openen. Deze code zal vooraf met de betreffende instellingen worden gedeeld. Voor instellingen die ook gebruik maken ZIVVER óf voldoen aan de NTA-7516 norm, is een gedeelde ontvangerscontrole niet nodig. Zij kunnen de beveiligde mail direct openen.

Voor relaties waar maar een enkele keer via fax gecommuniceerd werd, zijn er andere opties mogelijk om via ZIVVER te mailen. Hiervoor kunnen afspraken gemaakt worden met de betreffende contactpersoon binnen het JBZ.

Faxt u zelf nog met het JBZ? Neem dan contact op met de betreffende afdelingen om afspraken te maken over het berichtenverkeer ná 30 maart 2022.

Laatste revisie: 1 april 2022 - 11:15