Woensdag 19 mei 2021

Topklinische ziekenhuizen ontwikkelen samen thuismeet app voor IBD patiënt

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis, OLVG en Franciscus Gasthuis & Vlietland lanceren vandaag op Wereld IBD dag gezamenlijk een thuismeet app voor patiënten met Inflammatory Bowel Disease (IBD). IBD is een chronische darmontstekingsziekte waar ruim 90.000 Nederlanders mee kampen. Een op maat gemaakte versie van de Luscii thuismeet app moet patiënten meer regie over hun ziekteverloop geven, het aantal ziekenhuisbezoeken verminderen en zorgverleners in staat stellen de juiste zorg op het juiste moment te bieden.

Nieuws - 20210519 - IBD thuismeetapp

Maag- Darm- Leverartsen Tessa Römkens (JBZ), Rachel West (Franciscus), Jeroen Jansen (OLVG) en hun behandelteam hebben nauw samengewerkt om de app precies zo in te richten dat het aansluit op de bestaande IBD-behandeling. Rachel West: ‘Met deze app hoeven patiënten met weinig klachten minder vaak naar het ziekenhuis. Patiënten die wel klachten ervaren kunnen juist laagdrempelig aan de bel trekken. Via thuismonitoring kan het contact met het ziekenhuis beter worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt.’ Tessa Römkens: ‘We kiezen bewust voor een gevalideerde vragenlijst die door de patiënt ingevuld kan worden en die ook het meest voorspellend is voor ontstekingen in de darm. Dat biedt goede mogelijkheden voor vergelijkend onderzoek. We gaan nu eerst ervaring opdoen en kijken hoe we de zorg nog meer op maat kunnen maken voor de patiënt.’

Wat is Inflammatory Bowel Disease (IBD)?

IBD is een chronische darmontstekingsziekte. De 2 meest voorkomende vormen van IBD zijn Colitis ulcerosa en de Ziekte van Crohn. Bij de meeste mensen wordt de ziekte ontdekt tussen het 15e en 45e levensjaar. Vooral voor jonge patiënten kan IBD een behoorlijk weerslag hebben op het dagelijks leven, met name door de vele bezoeken aan het ziekenhuis. Veel IBD-patiënten willen daarom graag zelf actief betrokken zijn bij hun behandeling en meer grip krijgen op het ziektebeloop.

Hoe werkt het?

Via de thuismeet app beantwoorden patiënten regelmatig een gevalideerde vragenlijst over het beloop van hun ziekte en ontvangen zij handvatten en tips om hun leefstijl aan te passen. Ook is het mogelijk om laagdrempelig contact te hebben via de app met het IBD behandelteam in het ziekenhuis. Daarnaast meten patiënten thuis of er ontstekingseiwitten aan te tonen zijn in de ontlasting (de zogeheten calprotectine test). Ook deze uitslag kan digitaal worden doorgegeven. Dit voorkomt onnodig ziekenhuisbezoek of kan juist indien nodig het contact met behandelteam bespoedigen. Na 3 maanden wordt het gebruik van de app geëvalueerd met patiënten. Na een test- en onderzoeksperiode is het de bedoeling dat het digitale zorgpad ook beschikbaar komt voor andere ziekenhuizen.

Samenwerking goed voor innovatie

Jelle Homans van Luscii is betrokken bij de ontwikkeling van de app. Homans, zelf ook arts, is enthousiast over de IBD versie van de app, en vooral over de manier waarop het programma tot stand kwam. ‘Wij vinden het belangrijk dat ziekenhuizen samenwerken met elkaar en kennis uitwisselen. Dat op maat gemaakte apps en ervaringen onderling gedeeld worden is inmiddels vrij gebruikelijk. Maar dat drie topklinische ziekenhuizen samen een digitaal zorgpad ontwikkelen is weer een mooie nieuwe stap. Zo komt innovatie in de zorg echt goed van de grond.’

Laatste revisie: 14 juni 2021 - 10:21