Suggestie Juichechannel datalek JBZ

Vorige week werd op Juicechannel gesuggereerd dat een bron uit het ziekenhuis informatie over een patiënt zou hebben doorgespeeld aan dit medium. Het zou hier gaan om een afspraakbevestiging. Dit signaal hebben wij zeer serieus genomen. Patiënten moeten er immers van op aan kunnen dat wij vertrouwelijk met hun gegevens omgaan.

Wij zijn direct een intern onderzoek gestart om te achterhalen of en wat van de suggestie van het medium waar was. In het ziekenhuis wordt bijgehouden wie in welk dossier heeft gekeken. In het algemeen bestaat zo’n onderzoek dan ook onder meer uit het opvragen van de loggegevens om te zien wie welke dossiers hebben ingezien en uit het voeren van gesprekken met medewerkers.

Het interne onderzoek is inmiddels afgerond. Er is geen enkele aanwijzing gevonden dat een medewerker van het ziekenhuis informatie heeft doorgegeven aan Juicechannel. Wij hebben de betrokken persoon over wie de informatie ging hiervan op de hoogte gebracht. Ook hebben wij de Autoriteit Persoonsgegevens proactief geïnformeerd over ons onderzoek en de resultaten. 

Wij kunnen ons voorstellen dat de berichtgeving in de media vragen oproept over de veiligheid van patiëntgegevens. Wij zijn dan ook blij te kunnen vaststellen dat de bron niet uit het ziekenhuis komt.

Laatste revisie: 7 april 2022 - 13:04