Donderdag 23 december 2021

Sterftecijfer JBZ 2020 op landelijk gemiddelde

Elk jaar vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan ziekenhuizen om hun sterftecijfers te delen. Het gaat om het sterftecijfer van het voorgaande jaar. 

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn in 2020 niet meer of minder patiënten overleden dan in andere Nederlandse ziekenhuizen met een vergelijkbare patiëntenpopulatie. Dat blijkt uit de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR).  De HSMR van het JBZ over 2020 is vastgesteld op 99 (met 95% betrouwbaarheidsinterval (92-108)). Het sterftecijfer van het JBZ wijkt dus niet significant af van het landelijk gemiddelde. 

Het is gebruikelijk om de HSMR van het voorgaande jaar te delen. Eind 2022 volgt dus de HSMR van 2021.

Hoe wordt het sterftecijfer berekend?

De HSMR wordt berekend door Dutch Hospital Data (DHD) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en vergelijkt het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis met het landelijk gemiddelde, rekening houdend met relevante kenmerken van patiënten en opnamen. Het landelijk gemiddelde HSMR-cijfer is 100. Een HSMR groter dan 100 betekent een sterftecijfer boven het landelijk gemiddelde, een HSMR kleiner dan 100 betekent een sterftecijfer lager dan het landelijk gemiddelde. Behalve de HSMR (gestandaardiseerd sterftecijfer voor het gehele ziekenhuis) worden ook de zogenoemde SMR’s (Standardised Mortality Ratio’s) berekend, het gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep of patiëntencategorie. Voorbeelden van diagnosegroepen zijn hartritmestoornissen, astma en slokdarmkanker.

Invloed van COVID-19 op de HSMR

Voor het jaar 2020 heeft het DHD ervoor gekozen om voor de berekening van de HSMR alle opnamen met hoofddiagnose COVID-19 uit te sluiten. De reden hiervoor is dat er grote verschillen zijn in de sterfte bij COVID-19 patiënten tussen ziekenhuizen en over de tijd. Hoe deze verschillen tot stand komen wordt door DHD verder onderzocht.

HSMR 2018-2020

DHD publiceert naast de cijfers over één verslagjaar ook de HSMR over een periode van drie jaar. Voor de jaren 2018-2020 is de HSMR van het JBZ vastgesteld op 97. Ook dit cijfer is niet significant afwijkend van het landelijk gemiddelde.

In deze tabel zijn de diagnose specifieke sterftecijfers voor de periode 2018-2020 weergegeven.

Continu verbeteren

Het JBZ gebruikt metingen zoals de HSMR om te blijven werken aan nog betere zorg voor onze patiënten. Dergelijke metingen geven inzicht in de kwaliteit van de zorg die we leveren. Door te weten wat goed gaat en kritisch te kijken naar wat nóg beter kan, blijven wij van elkaar leren en verbeteren. Zo blijven wij werken aan de bevordering van het gezondheidswelzijn van de mensen uit ‘s-Hertogenbosch en omstreken.

Laatste revisie: 3 januari 2022 - 10:50