Maandag 21 december 2020

Sterftecijfer JBZ 2019 op landelijk gemiddelde

Elk jaar vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan ziekenhuizen om hun sterftecijfers te delen. Het gaat om het sterftecijfer van het voorgaande jaar.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn in 2019 niet meer of minder patiënten overleden dan in andere Nederlandse ziekenhuizen met een vergelijkbare patiëntenpopulatie. Dat blijkt uit de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR).  De HSMR van het JBZ over 2019 is vastgesteld op 93 (met 95% betrouwbaarheidsinterval (86-101)). Het sterftecijfer van het JBZ wijkt dus niet significant af van het landelijk gemiddelde. 

Het is gebruikelijk om de HSMR van het voorgaande jaar te delen. Eind 2021 volgt dus de HSMR van 2020.

Hoe wordt het sterftecijfer berekend?
De HSMR wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en vergelijkt het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis met het landelijk gemiddelde, rekening houdend met relevante kenmerken van patiënten en opnamen. Het landelijk gemiddelde HSMR-cijfer is 100. Behalve de HSMR (gestandaardiseerd sterftecijfer voor het gehele ziekenhuis) wordt ook de zogenoemde SMR (Standard Mortality Ratio) berekend, het gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep of patiëntencategorie. Voorbeelden van diagnosegroepen zijn hartritmestoornissen, astma en slokdarmkanker.
 
HSMR 2017-2019
Het CBS publiceert naast de cijfers over één verslagjaar ook de HSMR over een periode van drie jaar. Voor de jaren 2017-2019 is de HSMR van het JBZ vastgesteld op 98. Ook dit cijfer is niet significant afwijkend van het landelijk gemiddelde.

In deze tabel zijn de diagnose specifieke sterftecijfers voor de periode 2017-2019 weergegeven.

Continu verbeteren
Het JBZ gebruikt metingen zoals de HSMR om te blijven werken aan nog betere zorg voor onze patiënten. Dergelijke metingen geven inzicht in de kwaliteit van de zorg die we leveren. Door te weten wat goed gaat en kritisch te kijken naar wat nóg beter kan, blijven wij van elkaar leren en verbeteren. Zo blijven wij werken aan de bevordering van het gezondheidswelzijn van de mensen uit Den Bosch en omstreken.

Laatste revisie: 21 december 2020 - 12:58