Woensdag 23 november 2022

Samenwerking Team Jumbo-Visma en Sport Medisch Centrum Jeroen Bosch Ziekenhuis

Top)sportbegeleiding voor iedereen is het uitgangspunt van de mooie samenwerking die de twee organisaties met elkaar zijn aangegaan. “Als Sport Medisch Centrum geven wij onze ondersteuning door het afnemen van inspanningstesten bij de topsporters van Jumbo-Visma en op onze beurt leren wij weer veel over de topsportcultuur. De kennis en ervaring die we daarmee opdoen, kunnen we inzetten in de begeleiding van iedereen die lekker wil sporten”, zegt Joost van de Mortel, manager van het Sport Medisch Centrum. Samen met Richard Plugge van Team Jumbo-Visma zette hij zijn handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Nieuws - 20221123 - Samenwerking Team Jumbo-Visma en Sport Medisch Centrum Jeroen Bosch Ziekenhuis

De samenwerking is de afgelopen maanden goed voorbereid met als kers op de taart de verhuizing naar het nieuwe pand ‘De Meet’ waar beide organisaties hun intrek in hebben genomen. Joost van de Mortel: “Onze mensen mogen op dit moment samenwerken met de beste wielerploeg ter wereld. We zijn er trots op dat wij hen mogen ondersteunen om tot de beste ploegen van de wereld te blijven behoren.” Richard Plugge: “De professionals van het SMC JBZ gaan bij de mannen en vrouwen én de talenten die rijden binnen de beloftenteams inspanningstesten afnemen. Ook nemen ze deel in een samenwerking tussen Team Jumbo-Visma, KNWU en NOC NSF waarbij jonge talenten worden begeleid naar de top. “

Meer dan alleen topsport

Team Jumbo-Visma kijkt - net als het SMC JBZ - verder en ziet ook dat er onder de jeugd sprake is van bewegingsarmoede en een ongezonde leefstijl. Hiervoor hebben zij een academie opgericht waarin ze samen met hun partners jongeren willen stimuleren om te gaan bewegen en willen verleiden tot gezonder gedrag. Hiervoor worden landelijk diverse evenementen georganiseerd waarin de wederzijdse intentie is uitgesproken dat SMC JBZ participeert op het gebied van (leefstijl)testen. 

Het begeleiden van topsporters inspireert en motiveert

Naast de samenwerking met Team Jumbo-Visma, begeleidt SMC JBZ in bredere zin meerdere topsport organisaties in en buiten ‘s-Hertogenbosch. ”De redenen waarom we dit doen, liggen op twee gebieden.”, aldus Van de Mortel. “De eerste reden is dat we zien dat mensen geïnspireerd en gemotiveerd raken door de prestaties van topsporters. Dit kan aanzetten tot het aannemen van een (gezondere) leefstijl, een goede motivatie voor een beter herstel na kwetsuren of het leveren van betere sportprestaties. En dit werkt voor iedereen die al patiënt is of voor mensen die toe zijn aan verandering in hun leven. We richten ons daarbij op wat voor iemand belangrijk is in het leven. Bij topsporters is dat het behalen van een topsportprestaties en bij de Bosschenaar kan dat bijvoorbeeld het rondje fietsen met vrienden op de zondagochtend zijn. We zijn er voor iedereen!”

Laatste revisie: 23 november 2022 - 13:11