Dinsdag 28 september 2021

Patiënten met kanker fitter de behandeling in

Een fitte patiënt herstelt beter na een behandeling en kan zo sneller zijn of haar dagelijks leven weer oppakken. Vanuit deze overtuiging bieden het Revalidatiecentrum Tolbrug, de Vughtse sportclub Prins Hendrik en het Jeroen Bosch Ziekenhuis een beweegaanbod op maat aan.

Patiënten sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut

Vooralsnog alleen aan patiënten met kanker maar de wens is het beweegaanbod ook voor andere patiënten beschikbaar te stellen. In september gaan de eerste groepen patiënten werken aan het verbeteren en behouden van hun conditie.

Samen bewegen!

Het beweegaanbod richt zich met name op het verbeteren en het behouden van de conditie. Beiden zijn van belang in het voortraject naar een intensieve behandeling, zoals een chemokuur of operatie en ook tijdens en na afloop van die intensieve behandeling. Het behandeltraject krijgt daarmee namelijk een grotere kans van slagen. Daarnaast wordt de kans op een duurzame leefstijlverandering vergroot. Trainen met lotgenoten in een sport- en beweegomgeving in plaats van in het ziekenhuis verlaagt bovendien de drempel naar blijvend sporten en bewegen.

Het beweegaanbod wordt samen met de medisch specialisten van Tolbrug en het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de trainers en fysiotherapeuten van Prins Hendrik samengesteld. De patiënten worden onder supervisie van een fysiotherapeut door de trainers begeleid.

Resultaatmeting

Het is van belang te weten welke resultaten worden geboekt met het doorlopen van het beweegaanbod. Daarom worden de data gemeten. Het  kan hierbij om harde en zachte data gaan. Denk aan het meten van kracht en algemene conditie, maar ook aan de beleving van de deelnemers via interviews. Daarbij letten we op plezier, kwaliteit van leven en groepsdynamiek. De verkregen data worden geanonimiseerd gebruikt om het belang van bewegen bij ziekte verder te onderbouwen.

Laatste revisie: 10 februari 2022 - 11:57