NVZ directeur Sander Gerritsen naar raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis

NVZ-directeur Sander Gerritsen start vanaf 12 september als interim-bestuurder van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Zijn reeds geplande afscheid van de NVZ wordt daarmee met vier maanden vervroegd, met instemming van het NVZ-bestuur onder grote dank voor zijn leiderschap in de afgelopen vijf jaar. 

Sander Gerritsen interim RvB

Nieuwe NVZ strategie

Gerritsen heeft als directeur van de NVZ een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorbereiden en invullen van de nieuwe strategie van de NVZ. Onder de noemer ‘goede zorg doen we samen’ werden vijf thema’s gelanceerd: de juiste zorg op de juiste plek waarbij ziekenhuizen regionale samenwerking door de keten heen als prioriteit stellen, digitale zorg als nieuw normaal, samen beslissen tussen behandelaar en patiënt, meer aandacht voor en betere beloning van zorgmedewerkers en het toekomstbestendig maken van het zorgstelsel met voldoende financiële middelen.

Gerritsen: ‘Dat zijn grote en belangrijke ontwikkelingen waar ik nu niet vanuit de branchevereniging maar vanuit een groot ziekenhuis mee te maken krijg.’ Gerritsen verwijst naar het Integraal Zorg Akkoord (IZA) waarover nog intensief wordt onderhandeld: ’Een enorm belangrijke basis voor de toekomstige rol van ziekenhuizen in de regio om in samenwerking met alle partijen hoge kwaliteit en innovatie te blijven borgen.’

Samenwerking boven concurrentie

NVZ-voorzitter Ad Melkert feliciteert Gerritsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis: ‘Sander’s motivatie om het publiek belang voorop te stellen en zijn betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de NVZ-leden, zeker ook in de zeer complexe Covid-omstandigheden, zijn van blijvende waarde. Door samenwerking boven concurrentie te stellen is het zorglandschap sterk aan het veranderen, in het belang van de patiënt en de burger. Dat Sander’s denkkracht binnen onze vereniging beschikbaar blijft is voor alle betrokkenen van belang.’

Overstap naar JBZ

Vanaf 12 september vormt Sander Gerritsen samen met voorzitter Piet-Hein Buiting de raad van bestuur van het JBZ. Gerritsen: ‘Ik kijk er naar uit om vanaf september vanuit een groot topklinisch ziekenhuis verder invulling te geven aan de thema’s die we binnen de NVZ hebben opgepakt.´

De raad van toezicht en bestuursvoorzitter Piet-Hein Buiting van het JBZ zijn blij met de interim benoeming van Gerritsen. Buiting: ‘Sander Gerritsen heeft ruime ervaring als bestuurder en veel kennis over belangrijke thema’s in de zorg. Hij zal hiermee een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het JBZ. Fijn dat we de komende maanden op hem mogen rekenen.’

Gerritsen volgt in het JBZ Marcel Visser op, die per 1 augustus start als interim bestuurder van het Máxima Medisch Centrum. De procedure om te komen tot een definitieve invulling van de vacature die hiermee in de raad van bestuur is ontstaan, is reeds gestart.

Over Sander Gerritsen

Voor zijn functie bij de NVZ was Sander Gerritsen onder andere directeur Thema Dijkzigt bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en gemeentesecretaris bij de gemeente Arnhem. Sander Gerritsen vervult naast zijn functie bij de NVZ diverse toezichthoudende rollen.

Laatste revisie: 10 augustus 2022 - 13:57