Woensdag 1 juli 2020

Nieuwe werkwijze Tolbrug Revalidatie

Een revalidatieproces dat meer is dan therapiehalfuurtjes met een behandelaar en waarbij de revalidant meer eigen regie heeft in zijn of haar proces. Daar zit de kracht van de nieuwe werkwijze bij Tolbrug Revalidatie.

Revalidatieprogramma Tolbrug beter naar huis

Het nieuwe programma dat gebaseerd is op de werkwijze van Rehab Academy, is erop gericht om meer aan te sluiten bij de behoeften van de revalidant en hem of haar beter voorbereid naar huis te sturen. En het blijkt een succes. Revalidanten laten al binnen een week meer initiatief zien dan daarvoor. Ze geven aan zelf actiever mee te denken en zelfwaardering te voelen. En dat is waar revalidatie om draait.

Afgestemd op de thuissituatie

Een klein en vast team van professionals staat naast het verplegend personeel op de kliniek. Samen met de revalidant draait dit team de kliniek. Zonder een vast rooster en met een eigen coach, worden revalidanten middels dagelijkse activiteiten uitgedaagd om te bewegen en hun eigen grenzen te gaan verkennen en herkennen. De activiteiten worden gepersonaliseerd en afgestemd op de revalidant en de thuissituatie.

Tolbrug revalidatieprogramma

Voorheen stond het revalidatieprogramma voor de start al vast; welke therapie krijgt de revalidant, waar, wanneer en hoe vaak. De verantwoordelijkheid lag bij het revalidatieteam, waarbij de revalidant volgend was. In de nieuwe situatie worden de rollen omgedraaid.

‘Het leven is niet in halve uurtjes te vangen. Hoe kun je dan mensen opnieuw leren leven en laten meedoen met een beperking, als je de revalidatie opknipt in halve therapie-uurtjes in een omgeving die anders is dan thuis?’ Reageert Annette van Kuijk, revalidatiearts en medisch directeur Tolbrug Revalidatie.

In navolging van de kliniek, is ook de polikliniek in juni van start gegaan met de introductie van revalidatiecoaches.

De coronacrisis als versneller van het proces

Toen in maart de coronacrisis begon, werden ook bij Tolbrug Revalidatie de nodige maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beperken. Een van die maatregelen was om de polikliniek af te sluiten van de kliniek. Therapeuten gingen bij het verplegend personeel op de kliniek werken. Deze nieuwe manier van werken, bood een natuurlijke kans om de plannen die al langer lagen voor de nieuwe opzet, te versnellen.

Naast dat revalidanten door de nieuwe werkwijze meer initiatief en eigen regie laten zien, draagt deze aanpak ook bij aan de inperking van de verdere verspreiding van het Coronavirus.

Laatste revisie: 6 augustus 2020 - 09:16