Woensdag 11 november 2020

Nieuwe app voor etalagebenen: JBZetje

Betere voorlichting, meer betrokkenheid bij je behandeling en allerlei gegevens die helpen om minder last van je ziekte te ervaren. Dat is wat een nieuwe, in het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontwikkelde app doet voor mensen met zogenoemde ‘etalagebenen’. Bijkomend voordeel is dat ook de huisarts, de fysiotherapeut en de medisch specialist er wat aan hebben. Zij blijven dankzij de app voortdurend op de hoogte van hoe het de patiënt vergaat, kunnen zorg op afstand bieden en onderling de taken beter afstemmen.

Logo JBZetje

Winkelruit

De app heeft de naam ‘JBZetje’ meegekregen. Waarom dat ‘zetje’? ‘Deze app verbetert de levenskwaliteit van onze patiënten en is dus een zorgzaam duwtje in de goede richting’, legt initiatiefnemer Jan Willem Hinnen uit. Hinnen is als vaatchirurg gespecialiseerd in ‘Claudicatio intermittens’ (CI) zoals de aandoening officieel heet.  De oorzaak van CI is doorgaans slagaderverkalking. Dit komt bij ouderen veel voor. Om een idee te geven: van de 4,7 miljoen 55-plussers in Nederland heeft 19 procent vaatproblemen, dat zijn bijna 900.000 mensen. Bij ongeveer de helft leiden de vernauwingen en verstoppingen tot etalagebenen. De beenslagaderen voeren dan te weinig zuurstof aan, met als gevolg dat de patiënt geen grote afstanden meer kan lopen. Vandaar de term etalagebenen: omdat midden op straat stilstaan vreemd voelt, stoppen patiënten voor een winkelruit en doen alsof ze daar iets willen bekijken.

 

Telecoaching

Anno 2020 is die winkelruit zeker van een appstore? ‘Daar staat ie inderdaad op onze JBZ-patiënten te wachten’, reageert Hinnen. ‘De app is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier van het JBZ. Zowel de patiënt als de zorgverleners kunnen direct bij de meest actuele gegevens. De app meet bijvoorbeeld de dagelijkse activiteiten, de pijnvrije loopafstand en hoe ver de patiënt maximaal kan lopen.’

In de app deelt de patiënt ook ervaringen en klachten, vertelt Hinnen. ‘Dat geeft ons waardevolle informatie over de ernst van de klachten en hoe zich die ontwikkelen. Daardoor kan ik als behandelaar ‘zorg op afstand’ leveren: telemonitoring en telecoaching. Ik zie het als een prachtige e-health toepassing voor deze groep patiënten.’  

 

Patiënten hielpen mee

De app is ontwikkeld met medewerking van patiënten. Zij hielpen om de ‘kinderziekten’ uit de eerste ontwerpen te halen. Begin oktober startten de eerste gebruikers met de definitieve versie van de app. Volgens Jan Willem Hinnen komt er zoveel bruikbare informatie beschikbaar dat het makkelijker wordt om samen -patiënt en behandelaar- een goed werkend behandelplan op te stellen.

Ook maakt de app een betere evaluatie van geleverde zorg mogelijk. Dat verbetert het diagnostisch traject, zegt Hinnen. De technologie voor de app is ontwikkeld door de afdeling chirurgie, verschillende ICT-teams van het JBZ en een externe partij.  

 

Laatste revisie: 13 november 2020 - 12:54