Donderdag 17 september 2020

Medische begeleiding De Corona Check app nu vanuit drie samenwerkende regiecentra

Vanaf 1 oktober wordt de begeleiding van De Corona Check aangeboden vanuit medische teams in drie ziekenhuizen in plaats van zeven. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis neemt op dit moment afscheid.

Doordat sinds 1 juni iedereen met klachten zich laagdrempelig kan laten testen op COVID-19 en door verdere verfijning van de technologie achter de app is begeleiding vanuit het medisch team minder vaak nodig. OLVG uit Amsterdam, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis uit Nijmegen en UMC Utrecht werken samen met Luscii aan de doorontwikkeling van de app voor begeleiding bij een mogelijke tweede coronagolf. 

De Corona Check app werd in maart, aan het begin van de coronacrisis, ontwikkeld door OLVG en Luscii om op afstand hulp te bieden aan mensen die zich zorgen maakten over mogelijke coronaklachten. Ondersteund door technologie in de app beoordeelden medisch teams van de deelnemende ziekenhuizen de klachten. Zo nodig werd telefonisch contact opgenomen met gebruikers van de app. 

 

Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis is deze vorm van digitale begeleiding thuis van grote waarde geweest voor veel mensen in Nederland. Ook hielp het de zorg, die overbelast dreigde te raken, te ontlasten. De Corona Check app heeft meer dan 130.000 mensen in Nederland tijdens de eerste maanden van de coronacrisis actief ondersteund.

De app is aangepast aan het huidige testbeleid in Nederland. OLVG, UMC Utrecht, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Luscii werken momenteel aan de ontwikkeling van de app voor optimale begeleiding en zorg bij een mogelijke tweede coronagolf. De drie ziekenhuizen vormen daarbij de medische regiecentra achter de app; OLVG voor het westen van Nederland, UMC Utrecht voor het midden van Nederland en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis voor het oosten van het land. Zij nemen vanaf 1 oktober 2020 de dienstverlening van de overige eerder betrokken ziekenhuizen over. De gebruikers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

 

Alle gebruikers van De Corona Check hebben een bericht ontvangen over de aanpassing van de dienst. Gebruikt u via het Jeroen Bosch Ziekenhuis de app? U kunt dit blijven doen als u toestemming geeft voor het overdragen van de behandelingsovereenkomst naar het medisch team UMC Utrecht.

Kijk voor meer informatie over De Corona Check op decoronacheck.nl,

Laatste revisie: 17 september 2020 - 16:44