Donderdag 22 augustus 2019

Luna

In 2014 werd Luna in ons ziekenhuis geboren. Enkele dagen na de geboorte is zij overleden. Dit overlijden is een intens tragische gebeurtenis die iedereen die erbij betrokken was diep heeft geraakt. De ouders en de familie van Luna uiteraard het diepst.

De ouders van Luna hebben tegen tien van onze artsen een tuchtzaak aangespannen bij het Regionaal Tuchtcollege. Het gaat om 8 gynaecologen, een anesthesioloog en een kinderarts. Zij waren allen in meer of mindere mate betrokken bij de zorg rond de geboorte. Alle betrokkenen hebben zich ingezet om goede zorg te geven. Toch hebben ze het overlijden van Luna niet kunnen voorkomen.

De onderzoeken die zijn gedaan naar de oorzaak van het overlijden van Luna, geven hier geen uitsluitsel over. De geraadpleegde experts hebben uiteenlopende meningen hierover. Wij hopen dan ook dat de tuchtprocedure meer duidelijkheid geeft en dat deze moeilijke periode voor alle betrokkenen op een respectvolle wijze kan worden afgesloten.

Omdat de zaak nu bij het tuchtcollege ligt, doen wij verder geen mededelingen.

Laatste revisie: 6 augustus 2020 - 09:16