Woensdag 18 december 2019

Jeroen Bosch ziekenhuis zet verder in op patiëntbegeleiding thuis

Mensen die zelf bijvoorbeeld hun bloedwaardes kunnen meten, ervaren hiervan veel voordelen. Zij voelen zich beter en veiliger en krijgen meer inzicht en regie in hun gezondheid.

Patiënte meet thuis haar bloeddruk

Niet alleen scheelt het onnodig ziekenhuisbezoek, maar door je eigen gezondheid beter te monitoren kan achteruitgang ook eerder worden opgemerkt. In 2020 wil het Jeroen Bosch Ziekenhuis thuismeten mogelijk maken voor alle patiënten die er baat bij kunnen hebben. 

Virtuele vinger aan de pols

Het JBZ startte eind 2018 met een proef met thuismetingen voor patiënten met COPD of Hartfalen. Patiënten die deelnamen aan de proef gaven aan zich veiliger te voelen, door snellere actie wanneer nodig, en leerden zelf signalen eerder te herkennen. Deze resultaten zijn aanleiding om thuismetingen nu grootschalig en breder in te gaan zetten. Janet van Kuilenburg, cardioloog bij JBZ; “Thuismetingen bieden uitkomst voor diverse patiëntgroepen. Zorgverleners kunnen op deze manier een virtuele vinger aan de pols houden, waar je ook bent. Vrijheid als het goed gaat. Extra aandacht en veiligheid als het nodig is. Dat is juiste zorg op de juiste plaats en dat is precies wat we willen voor mensen in onze regio.” 

Een medische app gekoppeld aan het elektronisch patiënten dossier

Bij thuismetingen kunnen patiënten vanuit huis metingen doen. De metingen worden in de app gedaan en automatisch naar het ziekenhuis gestuurd. Het systeem analyseert op basis van de gegevens of er extra aandacht moet zijn voor deze patiënt en geeft zo nodig een signaal af aan een arts of verpleegkundige. Deze kan contact opnemen via videobellen. De thuismetingen zijn direct gekoppeld aan het elektronisch patiënten dossier in het JBZ.

Breed beschikbaar 

Het JBZ is een strategische samenwerking aangegaan met leverancier Luscii telebegeleiding. Onder de noemer ‘Luscii for all’ gaan JBZ en Luscii de thuismetingen nu beschikbaar maken voor alle mensen die dit willen. In eerste instantie worden de projecten bij COPD en Hartfalen opgeschaald. Daarnaast wordt aan afdelingen binnen het ziekenhuis gevraagd om na te denken hoe zij door middel van thuismetingen hun zorg voor patiënten thuis kunnen ondersteunen. Meerdere specialismen hebben al plannen ingediend, zoals voor patiënten met boezemfibrilleren, astma, hypertensie, hematologie en gynaecologie. Zowel patiënten als zorgverleners worden bij de ontwikkeling en inzet in de dagelijkse zorg nauw betrokken.

Laatste revisie: 6 augustus 2020 - 09:16