Woensdag 25 november 2020

Het gaat de goede kant op

Het aantal besmettingen in ons verzorgingsgebied is de afgelopen weken fors afgenomen. In de grafiek is dat goed te zien, de lijn daalt vanaf 1 november flink

Ook in het ziekenhuis merken we dat, zij het met enige vertraging*. De piek ligt duidelijk achter ons en er is nu sprake van een redelijk stabiele instroom van coronapatiënten. Goed nieuws dus.

Vanwege deze ontwikkeling hebben we een deel van de reguliere zorg weer kunnen opschalen. Er zijn nu weer meer operatiekamers open. Helaas kunnen we niet sneller opschalen. We hebben nog een flink aantal coronapatiënten op de afdeling en op de IC liggen met bijbehorende zorgzwaarte. Daarnaast moeten we rekening houden met kortdurende pieken in het aantal besmettingen. Als de besmettingen verder afnemen, zullen we de reguliere zorg langzaam maar zeker verder kunnen opschalen. Het gaat de goede kant op maar we zijn er nog niet.

*Wanneer mensen besmet zijn met het coronavirus, worden zij meestal na een week ziek. Dat betekent dat een piek in het aantal besmettingen, een week later leidt tot een piek in het aantal ziekenhuisopnames.

Grafiek aantal positief geteste mensen per dag in verzorgingsgebied

Laatste revisie: 8 december 2020 - 10:37