Vrijdag 23 juli 2021

Hans de Jong nieuwe voorzitter raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft per 1 januari 2022 een nieuwe voorzitter raad van toezicht. Ir. Hans de Jong volgt drs. Peter Beckers op, die met twee periodes van vier jaar zijn maximale zittingstermijn heeft bereikt.

“Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan bij het JBZ. Ik ben onder de indruk van de manier waarop het ziekenhuis bouwt aan de toekomst van de zorg. Door samen te werken in het netwerk, door met nieuwe technologieën aan de slag te gaan, maar vooral door te kijken naar hoe we mensen echt met hun gezondheid en welzijn kunnen helpen”, aldus De Jong.

De Jong was tot voor kort directeur van Philips Nederland en vervult momenteel diverse toezichthoudende functies. De rode draad in deze activiteiten wordt gevormd door zijn aandacht voor maatschappelijke transformaties, samenwerking en het verkleinen van maatschappelijke ongelijkheid.

De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn blij met de benoeming van de nieuwe voorzitter raad van toezicht. Er was veel belangstelling voor de functie. De raakvlakken tussen de ambitie van het JBZ en de kwaliteiten en ervaring van De Jong waren echter overduidelijk. “De Jong is zeer maatschappelijk betrokken, met brede kennis en ervaring. Hij zal een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitieuze toekomstvisie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis”, aldus Beckers.

Over de raad van toezicht

De raad van toezicht is het hoogste toezichthoudende orgaan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De raad houdt integraal toezicht op de gang van zaken binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na een hernieuwde afweging voor nog een termijn van vier jaar worden herbenoemd.

Hans de Jong nieuwe voorzitter raad van toezicht JBZ

 

 

 

Laatste revisie: 10 september 2021 - 09:10