Vrijdag 16 april 2021

Geboorteaangifte voortaan digitaal in JBZ

Het digitaal doen van een geboorteaangifte is het afgelopen jaar bijzonder populair gebleken in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Maar liefst 80 procent van alle geboorteaangiften gebeurt inmiddels online. Voor het college is dat voldoende reden om voort te bouwen op het succes hiervan en ook de aangiften vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis voortaan digitaal te doen.

Tot 1 januari 2020 schreef de wet voor dat een geboorteaangifte altijd moest plaatsvinden bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Sinds die datum kan een geboorteaangifte ook digitaal. Dat veel jonge ouders daar een voorstander van waren, bleek al meteen in de eerste maand. In de gemeente ’s-Hertogenbosch deed in januari 2020 gaf de helft van de ouders hun pasgeboren kind aan via de digitale weg.

Geboorteloket JBZ

Het collegebesluit betekent ook dat het geboorteloket in het Jeroen Bosch Ziekenhuis na de coronapandemie niet meer heropend wordt. Dat is in goed overleg met ons besloten. Vanwege corona was het loket al sinds februari 2020 gesloten.

In de gemeente ’s-Hertogenbosch worden jaarlijks zo’n 3.000 baby’s geboren. Voor niet alle geboorten is digitale aangifte mogelijk. Als bijvoorbeeld de ouders niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, moet de aangifte op de Stadskantoor worden gedaan. Het gaat daarbij om zo’n 200 aangiften per jaar.

Laatste revisie: 16 april 2021 - 10:19