Dinsdag 16 juni 2020

Diagnostiek voor U stopt per 1 juli in de regio ‘s-Hertogenbosch

Zorgverzekeraar VGZ heeft ervoor gekozen vanaf 1 januari 2020 per regio één partij verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van diagnostische onderzoeken. In de regio Brabant Noord is gekozen voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Dit betekent dat afgesproken is dat het JBZ stapsgewijs alle diensten overneemt van Diagnostiek voor U. Uiteindelijk zouden in januari 2021 alle onderzoeken overgedragen zijn.

Door de coronacrisis waren de meeste locaties van Diagnostiek voor U in de regio ’s-Hertogenbosch al uit voorzorg gesloten en daarom is het plan versneld. In overleg met de huisartsen hebben beide partijen besloten dat het JBZ al per 1 juli alle onderzoeken overneemt van Diagnostiek voor U.

Wat betekent dit voor u?

Tot 1 juli kunnen onderzoeken nog plaatsvinden bij Diagnostiek voor U op de Eekbrouwersweg. Voor bloedafname kunt u online een afspraak maken en voor de andere onderzoeken kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 088 – 21 41 149.

Voor bloedafname en voor het inleveren van urine, ontlasting en andere materialen voor laboratoriumonderzoek kunt u ook nog steeds zonder afspraak terecht bij de prikposten van het JBZ.

Zorg voor chronische patiënten

De zorg voor patiënten die periodiek een oproepbrief kregen voor (bloed)onderzoek, gaat uitgevoerd worden door het JBZ. Om ervoor te zorgen dat het JBZ de oproepdienst kan voortzetten, wordt aan deze patiënten gevraagd of ze bezwaar hebben tegen de overdracht van gegevens van Diagnostiek voor U naar het JBZ. De huisarts heeft en houdt de regie. Dit betekent dat hij of zij samen met de patiënt blijft bepalen welke zorg nodig is.

Diagnostiek voor U stuurt vanaf nu geen oproepbrieven meer. Zodra de bezwaartermijn voor het overdragen van het dossier aan het JBZ verlopen is, pakt het JBZ de oproepdienst met prioriteit op.

Vragen?

Heeft u vragen over uw situatie of opmerkingen met betrekking tot diagnostiek? Neem dan contact op met Jeroen Bosch Diagnostiek. U kunt hiervoor bellen naar 073 - 553 3699.

Laatste revisie: 6 augustus 2020 - 09:16