Woensdag 8 april 2020

Corona check-app voor regio Den Bosch

Mensen die corona hebben of bang zijn dat ze corona hebben, willen graag dagelijks inzicht in hun gezondheid. Jeroen Bosch Huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn daarom gestart met het gebruik van de gratis online corona check-app, voor inwoners van Den Bosch en omstreken. Een medisch team, onder supervisie van een longarts, monitort via de app vragen over je gezondheid en neemt actie indien nodig. De huisarts houdt de regie.

Ga naar www.decoronacheck.nl

“ We merken dat mensen grote behoefte hebben om dagelijks inzicht te hebben in hun eigen situatie. Zowel voor de vraag of je mogelijk COVID-19 hebt, maar ook hoe het met je gaat tijdens het verloop van de ziekte, aldus Geert Elbers, huisarts en E-health deskundige van de huisartsenorganisaties. ” De techniek van de app in combinatie met het medisch team dat eraan verbonden is, voorziet in die behoefte, je krijgt medisch advies op maat. Tegelijk zorgen we er samen ook voor dat de huisartsen en de Spoedeisende Hulp ontlast worden. Dit zorgt voor goede bereikbaarheid van de zorg in deze lastige tijd.”

Hoe werkt de app?

De Corona Check beantwoord je vragen over je gezondheid. De vragen hebben onder andere betrekking op hoesten, kortademigheid en koorts. Aan de hand van de antwoorden volgt een automatisch advies of worden er vervolgacties ondernomen. Die kunnen variëren van dagelijks telefonisch contact tot het advies om medische hulp in te schakelen. De app is nadrukkelijk geen vervanging van reguliere zorg of spoedzorg. Wie ernstig ziek is of een spoedvraag heeft, wordt geadviseerd zelf contact op te nemen met de huisarts. Je kunt je voor de app aanmelden via www.decoronacheck.nl

De Corona Check

De Corona Check is ontwikkeld door OLVG en Luscii en is in korte tijd uitgegroeid tot een veelgebruikte tool. Eind maart was de app al beschikbaar voor 4,7 miljoen Nederlanders. En de lijst met ziekenhuizen en zorginstellingen groeit elke dag. De app kan thuis gebruikt worden. Het is niet nodig naar een ziekenhuis of zorginstelling te gaan. Gebruikers moeten wel 18 jaar of ouder zijn en de beschikking over een koortsthermometer en smartphone hebben. Dat kan zowel een Apple iPhone, met minimaal iOS versie 12, of een Android, vanaf Android versie 7, zijn.

 

Update 21 april: De Corona Check is beschikbaar voor iedereen in Nederland (vanaf 18 jaar). De gratis app gaat verder onder de naam De Corona Check.

Laatste revisie: 6 augustus 2020 - 09:16