Bestuursvoorzitter Piet-Hein Buiting neemt afscheid van Jeroen Bosch Ziekenhuis

Na zeven jaar heeft bestuursvoorzitter Piet-Hein Buiting besloten om per 1 november te vertrekken bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Tijdens zijn voorzitterschap richtte hij zich in het bijzonder, samen met (zorg)professionals binnen en buiten het ziekenhuis, op het bevorderen van gezondheidswelzijn (positieve gezondheid) van de mensen in Den Bosch en omstreken. Daarbij wordt uitgegaan van gezondheid en niet van ziekte en wordt zorg op maat en zoveel mogelijk thuis aangeboden. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis was in 2016 het eerste ziekenhuis in Nederland dat het concept positieve gezondheid omarmde en in de praktijk ging toepassen.

Piet-Hein Buiting afscheid

Piet-Hein Buiting: “Het is voor mij na de coronaperiode een natuurlijk moment om het stokje over te dragen. De strategie van gezondheidswelzijn is goed geworteld en er is nu behoefte aan een actualisatie. Er zijn weer nieuwe zorgvormen nodig met gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden om de vraagstukken die spelen in de zorg op te lossen.”

Onder het voorzitterschap van Piet-Hein Buiting behaalde het Jeroen Bosch Ziekenhuis ook het JCI-kwaliteitskeurmerk. Vanuit deze solide basis is de strategie van gezondheidswelzijn geïntroduceerd. Piet-Hein Buiting stimuleerde daarbij in het ziekenhuis een andere manier van denken en werken. Daardoor hebben patiënten meer regie over hun eigen behandeling gekregen en kunnen zorgprofessionals persoonsgerichter werken.

Er is een sterk netwerk in de Bossche regio met collega’s in het sociale- en zorgdomein tot stand gekomen. Binnen dit netwerk zijn tal van projecten opgestart bijvoorbeeld op het gebied van alcoholproblematiek, wondzorg en zorg in de laatste levensjaren. In de afgelopen jaren zijn bovendien veel innovatieve trajecten gerealiseerd binnen het JBZ, zoals thuismonitoring en het gebruik van 3D-printing en Artificial Intelligence. Het JBZ heeft daarmee, samen met collega’s in het netwerk, de zorg voor de mensen in Den Bosch en omstreken op een vernieuwende manier vormgegeven.

Hans de Jong, voorzitter raad van toezicht: “Onder leiding van Piet-Hein Buiting heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de hand van een heldere visie, zich gericht op de toekomst van de zorg in de regio. Daar heeft de raad van toezicht grote waardering voor en daar is hij Piet-Hein zeer dankbaar voor.”

De raad van toezicht heeft de procedure voor de opvolging van Piet-Hein Buiting inmiddels in gang gezet en zal daar de diverse geledingen in de organisatie bij betrekken.

Laatste revisie: 28 september 2022 - 11:21