Vrijdag 26 november 2021

Afschaling zorg in verband met stijgend aantal coronapatiënten

Er wordt in de media veel gepraat over code zwart. Gelukkig is het nog niet zover, maar de situatie is wel zeer zorgelijk. Wij vinden het belangrijk om je te laten weten hoe het op dit moment in ons ziekenhuis is. Daarnaast willen we je laten weten dat je kunt helpen.

Hou een warm hart

Het aantal coronabesmettingen neemt elke dag toe. Het gesprek gaat vooral over het aantal beschikbare bedden op de Intensive Care, maar het probleem is veel groter dan dat. Álle zorg in jouw omgeving staat op dit moment onder grote druk.

Als het aantal coronapatiënten verder stijgt, loopt de zorg stapsgewijs verder vast. Dat geldt voor de medische zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, maar ook voor de ambulancedienst, voor de thuiszorg, de zorg in de verpleeghuizen en de zorg die huisartsen bieden.

Grootste deel operaties uitgesteld

Wij kunnen nu al niet meer altijd de zorg bieden die je van ons gewend bent. Vandaag hebben we moeten besluiten de reguliere zorg nog verder af te schalen. Spoedzorg gaat gewoon door en een belangrijk deel van de spreekuren ook, maar een groot deel van de planbare operaties wordt afgezegd. Dat doet ons zorgverlenershart pijn. Het leidt bij onze patiënten mogelijk tot gezondheidsschade en dus mogelijk tot verlies van kwaliteit van leven.

Onze artsen wegen zorgvuldig af welke zorg medisch gezien verantwoord kan worden uitgesteld. Waar nodig of wenselijk wordt overlegd met de patiënt en de huisarts. De mensen van wie de operatie, behandeling of de poliklinische afspraak wordt afgezegd, worden hiervan op de hoogte gebracht.

Wanneer het aantal coronapatiënten de komende tijd nog verder toeneemt, moet mogelijk worden gekozen wie nog een levensreddende behandeling krijgt en wie niet. Pas als dat het geval is, wordt het code zwart. Dat wordt landelijk afgekondigd.

Wij doen ons best

Samen met andere zorgverleners uit jouw omgeving doen wij ons best om deze situatie te voorkomen. Door intensief met elkaar samen te werken, de zorg anders te organiseren en kritisch te kijken naar wat écht nodig is. Veel zorgverleners zijn ziek of zitten in quarantaine vanwege corona. Er is dus een grens aan wat wij kunnen doen.

Je kunt helpen

Corona is een akelig virus dat moeilijk onder controle te krijgen is. Je kunt helpen in de strijd. Neem geen onnodige risico’s, houd je aan alle maatregelen, laat je testen als je klachten hebt, laat je vaccineren en neem de boosterprik. Samen kunnen we er voor zorgen dat de situatie niet verder verslechtert.

Warm hart

Wat er de komende tijd ook gebeurt, wij blijven een warm hart houden voor jou en doen ons uiterste best de zorg te bieden die nodig is.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat je naar aanleiding van dit bericht ongerust bent geworden of vragen hebt. Je kunt dan contact opnemen met ons patiëntenvoorlichtingscentrum via telefoonnummer (073) 553 34 00 of via voorlichting@jbz.nl.

Laatste revisie: 8 december 2021 - 16:13