Nieuwe verwijsmogelijkheid voor huisartsen met vraagstelling cognitieve problemen

Het Topklinisch Centrum Cognitie (TCC) JBZ is een van de 6 centra binnen het JBZ die in het STZ-zorgregister met een topklinische status is ingeschreven. Het TCC is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen verschillende vakgroepen, waarbij de nadruk ligt op diagnostiek naar cognitieve klachten.

Lokaal heeft het TCC een spilfunctie in de patiëntenzorg voor patiënten met geheugenklachten. Via het Centrum voor Geheugenproblematiek (CvG) levert de vakgroep geriatrie JBZ, samen met de vakgroep neurologie, radiologie, nucleaire geneeskunde, medische psychologie en de vakgroep ouderenpsychiatrie Reinier van Arkel, diagnostiek naar geheugenproblemen. In dat kader is er een nieuwe verwijsmogelijkheid voor huisartsen binnen ZorgDomein. Lees verder over de verwijsmogelijkheid naar het Centrum voor Geheugenproblematie

Alle patiënten met cognitieve klachten, verdenking dementie of patiënten ≥18 jaar met cognitieve, emotionele en/of gedragsmatige klachten bij niet-aangeboren hersenletsel (bijv. status na hoofdtrauma, CVA, encephalitis) kunnen via ZorgDomein naar dit loket verwezen worden. Daar vindt triage plaats waar de patiënt het best op zijn plek is en het snelst geholpen kan worden. Het traject in het ziekenhuis is een afspraak op het centrum voor geheugenproblematiek of een consult bij geriater en/of neuroloog. Eventueel vindt een afspraak bij een verpleegkundige of neuropsycholoog plaats.

 

Wij vragen van u als verwijzer de volgende gegevens:

  • Is patiënt onder behandeling van een psycholoog, psychiater en/of revalidatie-arts (geweest)? Zo ja, graag naam arts, indicatie, documentatie en de tijdsperiode vermelden.
  • Is er reeds neuropsychologisch onderzoek verricht? Zo ja, rapport graag meesturen.
  • Is patiënt reeds bekend bij een neuroloog en/of geriater? Graag naam arts vermelden.
  • Graag verder nog vermelden: opleidingsniveau en (uitgeoefend) beroep van patiënt, gegevens contactpersoon en indien van toepassing of er sprake is van een taalbarrière (moedertaal vermelden, wij regelen een tolk).

 

Laatste revisie: 14 augustus 2020 - 16:13