Nieuw in de werkafsprakenapp

Hieronder leest u alle nieuwe afspraken in de werkafsprakenapp:

  • Vanuit de BSD is de wens gekomen het ‘Gespreksmodel voor een patiëntbespreking’ te delen via de werkafsprakenapp. Deze is inmiddels toegevoegd achter het kopje ‘Palliatieve zorg’.
  • Chronisch hartfalen is uitgebreid met de ‘Transmurale zorgstandaard hartfalen’ en de samenvattingskaart is ge-up-date.
  • Het beheerdocument werkafsprakenapp is toegevoegd.
  • De werkafspraken CVA en TIA worden momenteel herzien
  • Vanwege grote behoefte aan gezamenlijke aanpak m.b.t. slaapproblemen, worden er binnenkort werkafspraken en interessante links gepubliceerd (slaapproblematiek > zie neurologie).
  • Alle afspraken die gemaakt zijn in het Wondzorgnetwerk Regio Den Bosch (zie wondzorg).  U treft hier o.a. een lijst aan met contactpersonen in het wondzorgnetwerk (deze lijst staat ook bij ‘contactpersonen in de regio’) en de regionale wondwijzer.
  • De beleidsafspraak rondom verwijsbrieven vindt u bij ‘algemeen’ > ‘verwijsbeleid’.
  • Er is een lijst opgenomen van kaderhuisartsen (zie ‘contactpersonen in de regio’).
Code ZRG-075
Laatste revisie: 1 november 2019 - 10:09