Netwerkzorg

Zorg wordt bijna altijd aangeboden in samenwerking door meerdere partijen. Binnen en vaak ook buiten het JBZ.

Visuele weergave van netwerkzorg

Samenwerken in een netwerk in de zorg kent diverse aspecten. Onderzoek richt zich op hoe processen binnen netwerken goed georganiseerd kunnen worden. In samenwerking met de School of Economics and Management van Tilburg University, onderzoeken wij hoe processen binnen netwerken in de zorg goed georganiseerd kunnen worden. Modulair organiseren staat daarbij centraal. Het JBZ wil leren hoe de samenwerking met partners in de zorg, overheid en Bossche omgeving leidt tot betere gezondheidszorg, die verder reikt dan de muren van het ziekenhuis.

Zo loopt er een promotieonderzoek bij hoogcomplexe zorg, in het bijzonder bij het syndroom van Down: hoe komen we tot patiënt georiënteerde samenwerking en coördinatie in het netwerk van de betrokken professionals en/of instellingen? Spin off hiervan wordt gevormd door verkennend onderzoek over hoe in de oncologiezorg de patiënt veel meer centraal kan komen te staan. En onnodige overlap dan wel ‘gaps’ in de behandeling kunnen worden voorkomen, zelfs als er meer dan een ziekenhuis benodigd is (bijv. veelbelovende verkenning bij Instituut Verbeeten afgelopen voorjaar).

De insteek van modulair organiseren komt tegemoet aan de noodzaak om voor het cliëntsysteem niet alleen in klinisch opzicht maar ook organisatorisch een compleet en samenhangend aanbod te bewerkstelligen. Het JBZ wil leren hoe de samenwerking met partners in de zorg, overheid en Bossche omgeving leidt tot betere gezondheidszorg, die verder reikt dan de muren van het ziekenhuis. Dat is waar we de komende tijd mee aan de slag gaan in een daarvoor speciaal samengestelde werkgroep.

Code WET-009
Laatste revisie: 11 juli 2019 - 17:31